Kur'an nam treba biti jedini vodič

Kur'an je naš vodič koji se mora čitati svuda i u svako vrijeme. U ajetu koji glasi „i  pamtite Allahove ajete i mudrost, koji se kazuju u domovima vašim“ (Sura Al-Ahzab, 34), Kur'an je opisan kao knjiga koja se uvijek čita i njegova mudrost se uvijek mora pamtiti.

U jednom drugom ajetu Bog opisuje Kur'an riječima „Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali“. (Sura Al-Baqara, 2)

Da bi jedna knjiga postala vodič, ljudi moraju znati kakve sve mudrosti ona sadrži. Ajeti iz Kur'ana otkrivaju da je u pitanju vodič, svjetlost koja nam pokazuje na pravi put, mjerilo uz pomoć kojeg razlikujemo istinu od laži, dokaz za buntovnike, čudo, lijek za one čija su srca bolesna, radost za vjernike koji su zabrinuti, savjet i podsjetnik za sve ljude, zakon koji detaljno određuje sve što postoji, vodič koji produbljava misao, objašnjenje za sve što je stvoreno u različitim oblicima, upozorenje za one koji koriste um i način na koji možemo pomirite sve one koji su zavađeni.

Naš Poslanik je bio vođen Kur'anom i živio je svoj život vodeći se isključivo Kur'anom. On nije imao pravo da bilo što učini zakonitim ili nezakonitim, ako to već nije bilo određeno Kur'anom, te zbog činjenice da je bio poslanik i zbog svog straha od Boga, on ništa takvo nikada ne bi učinio. Milostivi u jednom ajetu otkriva ono što izaziva Njegov bijes:

„Kur'an je doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,

a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!

I nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!

Objava je on od Gospodara svjetova!

A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,

Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,

a onda mu žilu kucavicu presjekli,

i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.“ (Sura Al-Haqqa, 40-47)

Kur'an je objašnjenje svega. Kako je Bog otkrio u jednom ajetu:

Kur'an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz i milost naroda koji vjeruje.“ (Sura Yusuf, 111)

Kako je jasno stoji u ajetu: „O Vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvolio – u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i Samilostan je.“ (Sura At-Tahrim, 1) naš Poslanik nema pravo da ono što je zakonito učini nezakoniti, čak ni u svom privatnom životu.

Također, kako je otkriveno u mnogim ajetima poput „ pita se samo Allah, On sudi po pravdi i On je sudija najbolji“ (Sura Al-Anam, 57) i „ a On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka“ (Sura Al-Kahf, 26) samo Bog je jedini izvor određenja i nadležnosti. Božija određenja su u Kur'anu.

Stoga je nemoguće da naš Poslanik naredi nešto što Bog već nije odredio.

U stvari, Kur'an je jedini pouzdani izvor islama, jer on je izvorna Božija riječ. Bog je otkrio Kur'an da bi ga čovječanstvo moglo čitati i razumjeti, steći znanje od svog Gospodara koji je stvorio univerzum, naučiti kako da Ga obožava, kako da se povinuje Njegovim odredbama kako bi zavrijedilo Njegovo odobravanje. Bog je objasnio Svoje ajete kroz primjere i priče. Kako je objašnjeno u ajetu „ u Knjizi Mi nismo ništa izostavili“ (Sura Al-An'am, 38), Kur'an obuhvata sve. Mnogobrojni detalji koji se tiču ovog svijeta  kao i onog drugog, objašnjeni su na jako razuman način, jer, kako nas Bog obavještava „ Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju“ (Sura An-Nahl, 89)

Kur'an je Božija riječ, vodič čovječanstvu koji se obraća svakom od nas, i njegove odredbe se odnose na sva vremena. Stoga je najbitnije na njega se pozivati. Ispravna percepcija islama i ispravno razumijevanje njegovih ajeta su bitni za sve one koji žele da ih islam vodi. Zbog toga je jedna od najvažnijih dužnosti svakog muslimana koji ima pameti, savjesti i razuma upravo to da prenese ovu poruku svim ljudima.  

Daily Mail:

http://dailymailnews.com/2015/02/22/muslims-should-always-consult-quran-as-their-sole-guide/

2015-03-12 15:26:01

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top