< <
14 / total: 25

Musaov Okršaj Sa Čarobnjacima

Svi čarobnjaci, okupljeni širom Egipta da bi, naspram Musaa, a.s., iznijeli svoja umijeća, došli su kod Faraona, koji je mislio da će sigurno pobijediti. Nakon jednog ovakvog okršaja, on i njegove glavešine će sačuvati svoju vladavinu. Što se tiče čarobnjaka, oni su se brinuli za nagradu, koju će, u slučaju pobjede, dobiti od Faraona:

anubis, ceremonial dress

Slika koja prikazuje Faraona prilikom izricanja smrtne presude dovedenim zatočenicima.

Preda te će sve vješte čarobnjake dovesti."

I Faraonu čarobnjaci dođoše. "Da li ćemo, doista, nagradu dobiti ako budemo pobjednici?" - upitaše.

"Da" - reče - "i bit ćete mi, zaista, bliski." (Al-A'raf, 112-114)

Faraon će, mislio je, učvrstiti svoju vladavinu, a čarobnjaci će postati bliski Faraonu i postići određene dobiti. Na jednoj strani su bili svi poznati vračari Misira, a na drugoj Musa i Harun, a.s., koje su odranije poznavali i koji su pripadali jednom robovskom narodu. Prihvatili su da Musa, a.s., odluči ko će prvi početi:

"O, Musa," - rekoše oni - "hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti?"

"Bacite vi!" - reče on - i odjednom mu se pričini da konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću. (Ta-ha, 65-66)

Kada su čarobnjaci bacili svoje vradžbine, učini se kao da konopi i štapovi idu prema njima. Kao što smo obaviješteni Kur'anom, začaranih očiju, svi su vidjeli konope i štapove kako se miču.

Obrati pažnju; u navedenim ajetima se kaže da se kretanje konopa i štapova ''pričinilo''. Dakle, nije bio slušaj stvarnog kretanja, samo se prisutnima tako pričinilo. u drugom ajetu se, isto tako, na slijedeći način objašnjava da je načinjena vradžbina samo vizualna varka i da su ljudi bili pod njenim djelovanjem:

"Bacite vi" - reče on. i kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše, i vradžbinu veliku prirediše. (Al-A'raf, 116)

Svojom iluzionističkom numerom Faraonovi čarobnjaci su postigli jedno veliko poštovanje kod naroda. A to su koristili za jačanje Faraonove vlasti. Svakojake čarolije radili su ''u ime Faraonove moći'' i na taj način su održavali Faraonov sistem. Što se, pak, tiče Faraona, on je čarobnjacima osiguravao materijalne koristi. Ukratko, posrijedi je bila veza zasnovana na obostranim interesima.

Eto, iako su znali da Faraon nema metafizičku moć, čarobnjaci su, stupajući u okršaj sa Musaom, a.s., bacili svoje štapove samo da bi ostvarili interese i dokopali se dobrog položaja. Čineći to, bili su sasvim sigurni da su nadmoćniji, te su izjavili da će pobijediti:

I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše: "Tako nam dostojanstva Faraonova, mi ćemo svakako pobijediti!" (Aš-šu'ara', 44)

Iako je riječ o triku, predstava koju su izveli čarobnjaci je djelovala na posmatrače. u pogledu kur'anskog saopćenja, dok je narod pao u zaprepaštenje, Musa, a.s., je osjetio strah u sebi, pošto se i njemu, zbog ove iluzije, pričinilo da se konopi i štapovi kreću. Allah, dž. š., ga je upozorio da se ne boji:

astronomy

Faraonovi čarobnjaci su vodili glavnu riječ na svim poljima, od astronomije do medicine. Znanje kojim su raspolagali, koristili su za djelovanje na mase, a time i za jačanje Faraonovog despotskog režima. Gore: Staroegipatski bareljef koji ilustrira čarobnjake kako na nogama drže cijeli svijet.

...A oni koji su vjerovali i dobra djela činili bit će u divnim džennetskim baščama, sve što zažele imat će u Gospodara svoga; bit će to blagodat velika. (Aš-šura, 22)

I Musa u sebi osjeti zebnju.

"Ne boj se!" - rekosmo Mi - "ti ćeš, doista, pobijediti!

Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti." (Ta-ha, 67-69)

Nakon ovog Allahovog upozorenja, Musa, a.s., se odmah okrenuo prema čarobnjacima i rekao im da je čarolija to što oni rade i da će je Allah, dž. š., uništiti:

...Musa uzviknu: "Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije." (Yunus, 81)

Nakon ovih riječi i Musa baci svoj štap. Rezultat je bio poražavajući za čarobnjake. Dok su oni varali narod, nastojeći prikazati kako se nešto kreće, Musaov štap je progutao sve njihove čarolije.

I Mi naredismo Musau: "Baci štap svoj!" - i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli.

I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi. (Al-A'raf, 117-119)

Musaov, a.s., štap nije bio iluzija, kao ono što su priredili čarobnjaci; on se doista kretao na jedan čudotvoran način. Čarobnjaci su Musau, a.s., priredili smicalicu. Međutim, Allah, dž. š., koji pravi najbolje smicalice, Musaom je skovao smicalicu, koja je bezvrijednim učinila onu njihovu. Tako se smicalica čatobnjaka razbila o glavu njima samim; stvaranjem mudžize, Allah, dž. š., je štapu dao jednu natprirodnu odliku.

Na kraju, dok su svi očekivali trijumf Faraonovih čarobnjaka, pojavio se sasvim drugi ishod i Musa, a.s., je pobijedio. Tako su se svi osvjedočili u istinu Allahovog obećanja. Allah, dž. š., Musaa nije ostavio samog i, zahvaljujući mudžizi svoga Gospodara, Musa, a.s., je triumfirao nad jednim od najjačih sistema Svijeta tog vremena.

 

14 / total 25
Knjigu “Musa, (a.s)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top