< <
18 / total: 25

Nezahvalnost Sinova Israilovih

Nakon okršaja sa čarobnjacima, Musa, a.s., još dugo vremena ostao je u Egiptu. u toku tog perioda Faraon je nastavio sa presijama prema Musau, a.s., i sinovima Israilovim. Dok se na jednoj strani borio sa Faraonom i njegovim presijama, Musa, a.s., je, s druge strane, sinove Israilove pozivao na strpljenje. Što se, pak, tiče jednog dijela sinova Israilovih, oni su neuljudnim jezikom kritizirali Musaa, a.s., govoreći da su presije postojale i prije i poslije dolaska Musaa i da se ništa nije promijenilo:

Musa reče narodu svome: "Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi, Zemlja je Allahova, On je daje u nasliješe kome On hoće od robova Svojih; a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali."

"Zlostavljani smo" - rekoše oni - "prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao!" A Musa reče: "Gospodar vaš će neprijatelja vašeg uništiti, a vas nasljednicima na Zemlji učiniti, da bi vidio kako ćete postupati!'' (Al-A'raf, 128-129)

Ova neučtivost, koju su iskazali prema Musau, a.s., pokazatelj je da su sinovi Israilovi, u biti, moralno prilično slabi. Allah, dž. š., im je, radi spašavanja od Faraonove tiranije, poslao pejgambera i zatražio od njih da budu strpljivi. Tu svoju strpljivost oni nisu iskazivali zbog svoje slabe vjere i zato što su bili nerazumni; čineći namćorluk, počeli su gunđati i žaliti se na Musaa, a.s. Međutim, ponašanje dolično stvarnom vjerniku je da u svim prilikama i okolnostima zahvaljuje Allahu, dž. š., da bude zadovoljan i predan svakom trenutku sudbine koju je zacrtao Allah, dž. š.

Bilo šta da je Allah, dž. š., odredio za njega - to može biti neimaština, teškoće, glad, presije, torture - vjernik bi uvijek trebao biti u stanju pokornosti, baš kao što je to i Bediuzzaman Said Nursi rekao "Elhamdulillahi ala kulli hal" (Hvala Allahu u svim uvjetima). Ova pokornost i oslanjanje na Allaha, dž. š., je, isto tako, ono što materijalnu neimaštinu preokreće u veliko duhovno zadovoljstvo.

Što se tiče kazivanja o Musau, a.s., u njemu nam Allah, dž. š., pokazuje da je veliki dio sinova Israilovih bio lišen ove svijesti. Pritužbe sinova Israilovih istaknute u prethodnom ajetu će se, kao što ćemo to vidjeti i na narednim stranicama, namćorlukom i pobunama nastaviti i u potonjim periodima. Allah, dž. š., nas podučava ovome kako bismo izvukli pouku. Kako god je velika pouka Faraonovo nevjerovanje, isto tako su pouka za nas i slaba vjera i bolesno srce sinova Israilovih, koji su živjeli u tom periodu.

The River Nile

 

18 / total 25
Knjigu “Musa, (a.s)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top