< <
8 / total: 8
|

Pogovor

Tokom cijele knjige, u svjetlu kur’anskih navoda, analiziran je život Jusufa, a. s. Podatke o životu ovog Allahovog poslanika možemo znati jedino preko Allahovih saopćenja i onoliko koliko nam je to On saopćio. Izvan toga, mi nemamo pravo reći ni riječ više, a ni riječ manje. Upravo, Allah, dž. š., je upozorio na ovu činjenicu i saopćio da je sve ono navedeno o Jusufu, a. s., zapravo saopćenja iz sfere gajba. Nakon iznošenja Jusufove, a. s., dove, kazivanje o Jusufu, a. s., završeno je slijedećim ajetom:

Eto to su neke nepoznate vijesti koje Mi tebi objavljujemo, a ti nisi bio s njima kada su se oni odlučili, i kada su onako lukavi bili. (Yusuf, 102)

Saopćavajući ove gajb vijesti, Allah, dž. š., nas podučava hem bitnim mudrostima koje ćemo koristiti u toku svog života, hem, upoznavanjem sa proteklim pejgamberima, olakšava nam da ih prihvatimo kao uzore. Mi nemamo prilike da u toku dunjalučkog života vidimo Jakuba, Jusufa ili bilo kojeg drugog pejgambera. Međutim, jednim pažljivim čitanjem Kur’ana, dubokim razmišljanjem nad kazivanjima o pejgamberima, pozitivnom animacijom u svijesti i komentarom okruženja u kome su se nalazili i njihovog uzornog ponašanja, putevi su našeg upoznavanja sa pejgamberima i okorištavanja njihovom superiornom moralnošću, razumom i bogobojaznošću.

Iz tog razloga, svi oni koji su pročitali ovu knjigu, trebaju se dobro zamisliti nad pročitanim, nad mudrostima i poukama Jusufa i Jakuba, a. s., te iznalaziti načine oživotvorenja toga u svakodnev-nom životu. Da li se naspram problema i nevolja zapada u beznađe? Ili, kada se vidi teško stanje muslimana, da li se razmišlja kao “Teško je izaći iz ove situacije, nemoguće je učiniti bilo što”? Ako se tako razmišlja, mora se znati da je to velika zabluda. Potrebno je razmišljati o izuzetnom Jusufovom, a.s., imanu, koji nikada nije gubio nadu u Allaha, dž. š., o njegovom strpljenju i odlučnosti, o njemu koji je prvobitno bačen u bunar, potom prodat za jeftine pare, koji je bio žrtva ružne klevete, koji je, zatim, nedužan bačen u tamnicu i tu zaboravljen proveo dugi niz godina, i, prema tome, osloboditi se nepotrebne prestravljenosti i beznađa. Potrebno je studiozno razmisliti o tome kako se, unatoč ovim događajima koji su nadirali jedan za drugim, koji su naizgled djelovali kao posebne nedaće, Allahovom dobrotom, Jusuf, a. s., u jednom trenutku spasio i došao u posjed velike blagodati.

Nikako ne gubite iz vida da je i u svim događajima, koji se danas dešavaju, u opticaju jedan besprijekoran Allahov plan, kao i u životu Jusufa, a. s., da je svaki događaj, s hajrom i mudrošću, stvorio jedino Allah, dž. š. Ne zaboravite da je Allah, dž. š., Svemogući, da je stalni Pomoćnik robova koji vjeruju u Njega i koji su mu iskreno privrženi, koji privrženo rade u službi vjere. Iz potpuno neočekivane prilike On vjernicima daruje neočekivane blagodati i pomaže ih iz smjera na koji uopće nisu računali. Jedina obaveza insana je da iskreno vjeruje u ovu činjenicu i da se ponaša u svjetlu toga.

This is news of the Unseen which We reveal to you. You were not with them when they decided what to do and devised their scheme. (Surah Yusuf: 102)

In revealing this information to us, Allah both teaches us important wisdom, which we can use in our own lives, and has also made it easier for us to take the prophets of the past as role models by allowing us to become acquainted with them. With the exception of true dreams (which as we have seen from the evidence of Prophet Yusuf's own life, are not ordinary or everyday occurrences), we have no opportunity of actually seeing Prophet Yusuf (as), Prophet Ya'qub (as) or any other prophet while we remain in this world. However, careful reading of the Qur'an and deep consideration of the lives of the prophets, seeing the environment they lived in and their exemplary behaviour clearly in our minds’ eye and striving to understand it, may allow us to become acquainted with the prophets and to make use of their superior perceptiveness, spirituality and nearness to Allah.

Everyone who reads this book must therefore reflect upon it carefully. They must consider the wisdom of the prophets Ya'qub (as) and Yusuf (as) and work out how to make that wisdom part of their daily lives. If a person abandons hope in the face of the troubles and woes that befall him, or if he says, "This is going to be very difficult to put right, there is nothing we can do," when he sees the plight of Muslims, then we should know that this is terrible heedlessness. We should remember the patience, determination and firm, unshakeable faith in Allah of Prophet Yusuf (as), who was thrown down a well, then sold cheaply as a slave, slandered, imprisoned for no crime and abandoned there for years. That is how to rid oneself of defeatism and despair. We must remember that in spite of the calamitous events that befell Prophet Yusuf (as) that seemed to be so great on the surface, he was freed from them in a moment by the generosity and mercy of Allah, and secured a great blessing.

Never forget that in the present day, just like in the time of Prophet Yusuf (as), there is a flawless Divine plan operating in every single event, and that Allah creates everything that happens under His good auspices and wisdom. Do not forget that Allah has power over all things, and that He always helps those who have faith and are sincerely devoted to Him, who devoutly seek to serve Him and follow His Messenger (saas). He gives believers blessings at times when they are least expected, and helps them in unforeseen ways. A human being's sole duty is to worship Allah on the basis of these truths, and to live his life accordingly.

red flowers

"Hvaljen neka si"
- rekoše oni - "mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio;
Ti si Sveznajući i Mudri."
(Al-Baqara, 32)

 

8 / total 8
|
Knjigu “Jusuf (as)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top