Upoznajmo Islam

Spremi knjigu

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
6 / total: 8

Veličanje Allaha

Naš Gospodar, Stvoritelj svega, posjeduje bezgraničnu moć. Allah nas je stvorio i naredio nam da Mu se pokoravamo i ponašamo se onako kako nam je rečeno u Kur'anu. Kada činimo ono što nam je Allah naredio, mi Ga tako veličamo. Postiti, klanjati, biti zahvalan Allahu, biti strpljiv i činiti dobra djela su načini veličanja Gospodara.

Ali, većina ljudi, bez obzira što su svjesni svojih obaveza, ovo ne želi prihvatiti. Njima je teško biti poslušno Allahu zbog njihove oholosti. Oni ne žele da slušaju Allahove riječi jer sami sebe smatraju veoma važnima. Ne prihvataju da ih je Allah stvorio i samim tim se usuđuju buniti protiv Gospodara. Iako je Allah Onaj Koji im je podario srca, uši, njihovo zdravlje, i ukratko sve što je na Zemlji, oni se ne osjećaju zahvalnima za sve ove blagodati.

Gün batımı

Ali, ovi ljudi će se gorko kajati. Njihova oholost i neposlušnost koštat će ih mnogih problema na ovom i onom svijetu. Nezahvalnost (kufr), koju pokazuju na ovom svijetu koštat će ih vatre u Džehennemu.

Svaka osoba koja ne želi iskusiti to kajanje i biti jedna od onih koji će završiti u Vatri mora biti zahvalna Allahu. Allah želi da Mu budemo zahvalni i da Ga veličamo zauzvrat svemu što nam je dao. Zato, kada vidite ove savršene, prelijepe blagodati oko nas, koji nikada ne bi mogli postati sami od sebe, morate se sjetiti Allaha i osjećati zahvalnost. Ne budite jedni od onih koji ne primjećuju i ne cijene sve blagodati koje su nam date.

U Kur'anu, Allah nam zapovijeda i druge vidove veličanja osim zahvalnosti. Klanjati pet puta dnevno, postiti mjesec ramazan, davati zekat (porez na imovinu), i obaviti hadž (posjetiti Meku bar jednom u životu) ako je osoba u mogućnosti, jesu glavni vidovi veličanja Allaha.

Kuğu

Klanjanje pet puta dnevno nam pomaže da se redovno sjetimo kako smo svi Allahovi robovi. Namaz se klanja u tačno određeno vrijeme. U Kur'anu nam Allah kaže da nam ovaj vid veličanja pomaže da se sačuvamo od loših dijela koja Allah ne voli.

Post je također naređen u Kur'anu. Allah je naredio da se, tokom mjeseca ramazana, po danu ne jede i ne pije. Ispunjavanjem ove zapovijedi mi pokazujemo strpljenje jer određeno vrijeme moramo izdržati bez hrane i pića.

Davanje zekata, u jednu ruku, je davanja jednog dijela naše imovine siromašnima i onima kojima treba novac. Kao i ostale zapovijedi, i ovu moramo izvršavati jer nam pomaže da budemo darežljive i požrtvovane osobe kako bi Allah bio zadovoljan nama. Davanja zekata povećava bliskost i suradnju među ljudima i ojačava nam dušu.

Dova Upućena Allahu Je Način Da Mu Se Približimo

Allah nam skreće pažnu na veliku važnost molitve u sljedećim ajetima:

Reci: "Ne bi na vas obratio pažnju Gospodar moj, da nije dove vaše." Pa doista, porekli ste, zato će biti nužna kazna. (El-Furkan, 77)

Kao što govore ovi ajeti vrijednost čovjeka pred Allahom se mjeri njegovom molitvom. Osobe koje upućuju dovu Allahu samo od Njega traže ispunjenje želja i potreba, jer Allah je vlasnik svega.

Allah stvara sve što mi trebamo. Uzmimo, naprimjer, hranu koju svaki čovjek treba. Allah stvara povrće, voće, kokoške, krave i sve ostalo. Allah je stvorio i vaše roditelje i sve ostale ljude oko vas. Svemogući Allah obdario je ljude tijelom, inteligencijom, znanjem, snagom, zdravljem i mogućnošću da uživaju u tome.

Ceylan

Kao što rekosmo, Allah stvara sve za nas. Mi za hranu koju jedemo dugujemo Allahu. Isto tako dugujemo Mu i mogućnost da jedemo tu hranu. Razmislite o ovome na trenutak! Kako biste mogli žvakati bez zuba? Kako biste varili hranu bez stomaka? Zar bi hrana imala ikakvog smisla da nemamo probavni sistem?

Allah nas čuva Svojom voljom. Pošto nam Allah daje sve, Njemu se moramo kljanjati i moliti ako nešto zaželimo. Sve moramo dovom tražiti od našeg Gospodara.

Ovim primjerom ćemo pojasniti:

Čovjek pritisne dugme da upali svjetlo. Može li se reći da je dugme stvorilo svjetlo? Ne može, naravno. Dugme je samo posrednik kao i kablovi koji provode struju. Allah je stvorio uzrok za svaki događaj. On je stvorio vodu. U elektranama ova voda teče groz ogromne turbine i tako proizvodi struju. Kablovi prenose struju od elektrana do kuća i na kraju do sijalice koja pretvara struju u svjetlo. Ali činjenica je da Allah stvara svjetlo. Da je Allah tako htio stvorio bi struju na drugi način, bez elektrana. Ali naš Gospodar želi da mi koristimo našu inteligenciju i da razmišljamo i tako shvatimo da je Allah sve stvorio. To vodi u vjeru.

Ada

Kada želite vodu, odvrnete česmu. Ali nisu vodu stvorile niti cijevi ni česma. Kao i prekidač, i česma je samo posrednik.

Trebamo usvojiti ovo razmišljanje i shvatiti zašto se moramo moliti Allahu za sve, On sve stvara.

Kada bismo navodili razloge zbog kojih se trebamo moliti Allahu, trebale bi nam milijarde knjiga. Stoga, ljudi koji ne vjeru u ovo ne bi vas smjeli zavesti. Njihov neuspjeh da razumom i inteligencijom shvate sve ovo ih je dovelo do velikih grešaka.

Allah nam kazuje kakav kraj čeka ovakve ljude. Naša nagrada ili kazna na onom svijetu zavisi od toga kako se ponašamo na ovom i da li težimo da se približimo Allahu. Svaka osoba će dobiti zasluge za svoja djela na onom svijetu.

- Kako možemo upućivati dovu Allahu?

Misliti na Allahovu moć i veličinu, bojati se samo Njega i moliti se skrušeno i tiho ključni su za upućivanje dove. Kur'an nas podučava:

Zazivajte Gospodara svog skrušeno i potajno. Uistinu! On ne voli one koji prevršuju. (El-E'raf, 55)

Dova nije ograničena ni mjestom ni vremenom. Možemo misliti na Allaha i upućivati Mu dovu bilo kada bilo gdje. Allah nam naređuje:

One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje: "Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi! Pa sačuvaj nas kazne vatrom." (Ali Imran, 191)

 

Laleler

 

Zato se sjetite Mene, sjetit ću se vas, i zahvaljujte Mi i ne niječite Me! O vi koji vjerujete! Tražite pomoć u strpljenju i namazu. Uistinu! Allah je sa strpljivima. (El-Bekara, 152,153)

 

Dağlar

-Allah nam je dao primjere dove u Kur'anu. Neke od dova poslanika su sljedeće:

Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja tražim zaštitu u Tebe da Te ne upitam ono o čemu ja nemam znanje. I ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću jedan od gubitnika. (Hud, 47)

I kad je podizao Ibrahim temelje Kabe i Ismail: "Gospodaru naš! Primi od nas. Uistinu! Ti, Ti si Onaj Koji čuje, znalac."

"Gospodaru naš! I učini nas dvojicu predanim Tebi i od potomstva našeg ummet predan Tebi. I pokaži nam obrede naše i oprosti nam. Uistinu! Ti, Ti si primalac pokajanja, Milosrdni."

"Gospodaru naš! I podigni među njima poslanika od njih, da im uči ajete Tvoje i pouči ih Knjizi i mudrosti i očisti ih. Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri." (El-Bekara, 127-129)

"Gospodaru moj! Doista si mi dao nešto vlasti i naučio me tumačenju snova; Stvoritelj nebesa i Zemlje. Ti si zaštitnik moj na dunjaluku i ahiretu. Uzmi me kao muslimana, i priključi me dobrima." (Jusuf, 101)

Tad se nasmiješi zasmijan govorom njegovim i reče: "Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem na blagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljima mojim, i da radim dobro koje će Te zadovoljiti, i daj mi da uđem milošću Tvojom među robove Tvoje dobre." (En-Neml, 19)

Reci: "O Allahu, posjedniče vlasti! Daješ vlast kome hoćeš, a oduzimaš vlast od koga hoćeš. Uzvisuješ koga hoćeš, a unizuješ koga hoćeš. U ruci Tvojoj je dobro. Uistinu, Ti si nad svakom stvari posjednik moći." (Ali Imran, 26)d

Musa reče: "Gospodaru moj! Proširi mi grudi moje, i olakšaj mi stvar moju, i razveži čvor jezika mog, Da razumiju govor moj, i učini mi vezirom iz porodice moje, Haruna, brata mog; Pojačaj njime snagu moju, i pridruži ga u stvari mojoj, Da Te slavimo mnogo, i Tebe spominjemo mnogo. Uistinu! Ti si Onaj Koji nas vidi." (Ta Ha, 25-35)

One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje: "Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi! Pa sačuvaj nas kazne vatrom." "Gospodaru naš! Uistinu, koga Ti učiniš da uđe u vatru, pa doista si ga ponizio. A neće imati zalimi nikakvih pomagača." "Gospodaru naš! Uistinu, mi smo čuli pozivača, poziva vjerovanju: 'Vjerujte u Gospodara vašeg', pa smo vjerovali. Gospodaru naš, zato nam oprosti grijehe naše i pokrij nam loša djela naša i daj da mi umremo sa pravednima. Gospodaru naš! I daj nam šta si nam obećao po poslanicima Tvojim i ne ponizi nas na Dan kijameta. Uistinu! Ti ne kršiš obećanje!"

Pa se odazvao njima Gospodar njihov: "Ja neću uništiti rad radnika od vas, muškarca ili žene. Vi ste jedni od drugih." Pa oni koji su izbjegli, i istjerani iz kuća njihovih i mučeni na putu Mom, i borili se i poginuli, sigurno ću im pokriti loša djela njihova i sigurno ih uvesti u bašče ispod kojih teku rijeke: nagrada od Allaha. A Allah - kod Njega je najbolja nagrada. (Ali Imran, 191-195)

 

Filamingo

 

6 / total 8
Knjigu “Upoznajmo Islam” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top