Upoznajmo Islam

Spremi knjigu

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
7 / total: 8

Smrt I Život Poslije Smrti?

Neki ljudi smrt smatraju krajem svega. Ali istina je da je smrt samo prelaz iz života na ovom svijetu na onaj svijet. To je poput kapije za drugi život. Sa druge strane ove kapije, znači u drugom životu bit ćemo stanovnici ili Dženneta (bašče) ili Džehennema (vatre). To zavisi od naše vjere u Allaha i Allahove nagrade za naša dobra djela i lijepo ponašanje na ovom svijetu.

Smrt je kraj samo jednog dijela našeg života. To je slično školskom zvonu koje označava kraj jednog časa na kojem smo pisali kontrolni rad. Allah je svakom podario različit životni vijek. Neki žive trideset, a neki uživaju u životu i do stotinu godina. Isto kao što je odredio vaše datume rođenja, tako je Allah odredio i tačan datum smrti. Drugim riječima, samo Allah zna kada će neko umrijeti.

Çocuklar

Kako Trebamo Razmišljati O Smrti?

Smrt, odnosno kraj vremena iskušenja na ovom svijetu je tačka sreće i radosti za prave vjernike. Zašto bi neko žalio za nekim ko je dobro uradio kontrolni rad? Žaliti za nekim ko je umro je besmisleno. Moguće je da ste izgubili nekoga koga ste voljeli, ali osoba koja vjeruje zna da smrt nije konačni rastanak i da je neko ko umre samo završio svoj test na ovom svijetu. Vjernik zna da će Allah okupiti sve muslimane koji su mu bili pokorni i nagraditi ih Džennetom. U ovom slučaju, vjernici ne žale već se raduju smrti.

Allah kann unsere Seelen in jedem Moment zu sich nehmen. Deshalb sollten wir danach streben, Allahs Zufriedenheit zu gewinnen.

Allah nam može uzeti dušu bilo kada. Zbog toga moramo težiti da zaradimo Allahovo zadovoljstvo.

Da zaključimo, smrt nije kraj, već kapija za drugi svijet. Život iza smrti je pravi život i trajat će zauvijek, stoga se moramo pripremati za njega. Zar mislite da neko želi raditi kontrolni zauvijek? Naravno da nema takvog čovjeka. Svako želi da tačno odgovori na pitanja i izađe iz učionice.

Na ovom svijetu, svaki čovjek se treba truditi da položi ispit i da Allah bude zadovoljan njime, te ga nagradi Džennetom.

Na ovom svijetu čovjek treba voljeti Allaha i činiti sve kako bi Allah bio zadovoljan njime. Allah, Svemilosni, nas voli i čuva u svakom trenutku. U Kur'anu se navode riječi jednog poslanika koji kaže:

Uistinu, Gospodar moj je nad svakom stvari čuvar. (Hud, 57)

Život Poslije Smrti

Na mnogim mjestima u Kur'anu Allah ističe prolaznost ovog svijeta i kazuje da je pravi život čovjeka tek na drugom svijetu. Čovjek koji je testiran na ovom svijetu će jednoga dana umrijeti i početi svoj život na onom svijetu. To će biti život bez kraja. U vječnom životu duše neće nestati. Allah aje stvorio bezbrojne blagodati na ovom svijetu i život na njemu da vidi kako ćemo se ponašati i kako ćemo uzvratiti blagodatima. Kao nagradu ili kaznu Allah je stvorio i Džennet i Džehennem.

Allah nam opisuju kako će se svakom čovjeku suditi u Njegovom prisustvu:

Ko dođe sa dobrim djelom pa imat će on deset sličnih njemu; a ko dođe sa zlim djelom, tad će biti plaćen samo sličnim njemu; i njima se zulum neće učiniti. (El-En'am, 160)

Allah je veoma Milostiv prema ljudima. On ih velikodušno i višestruko nagrađuje, a one koji zaslužuju kaznu će kazniti samo onoliko koliko su zaslužili. Allah ne čini zlo nikome. Ljudi tretiraju jedni druge nepravedno. Na ovom svijetu krivac može zavesti i prevariti druge, ali na onom svijetu ako ne vjeruje u Allaha i Njegovo jedinstvo, Allah će ga odmah kazniti, a ako je musliman Allah mu možda i oprosti. Allah sve vidi i zna i zato nagrađuje i kažnjava svako djelo.


Džennet I Džehennem ( Bašča I Vatra )

Džennet i Džehennem su dva mjesta, veoma različita u kojima će ljudi živjeti nakon smrti. I o ovim mjestima nas uči Kur'an.

Možda ste posjetili ili vidjeli na slikama neka mjesta čija vam ljepota oduzima dah. To su mjesta za koja poželite da ih nikada ne napustite. Džennet je neuporedivo ljepši od svih tih mjesta. Hrana koju će tamo jesti vjernici će biti puno ukusnija od hrane na ovom svijetu.

Allah, Stvoritelj svih ljepota na ovom svijetu, vjernicima obećava mnogo ljepše prizore i užitke u Džennetu.

Problemi Na Ovom Svijetu Nam Pomažu Da Bolje Shvatimo Ljepote Bašče

Ljudi imaju mnogo problema na ovom svijetu. Neki budu bolesni, slome ruku ili nogu, imaju ospice, temperaturu... Pogledajte fotografije svojih roditelja kad su bili mladi i uporedite ih sa njihovim licima sada. Vidite li razliku?

Allah posebno daje i neke prepreke čovjeku na ovom svijetu. Ali, niti jedna od njih ne postoji na drugom svijetu. Kada iskusimo ove nedaće, bolje cijenimo vrijednosti Dženneta. Ulaskom u Džennet oslobodit ćemo se svih nedaća. Razmislite šta vam smeta sada... Ništa od toga neće biti u Džennetu.

Köpek yavrusu

Džennet je ukrašen blagodatima u kojima ljudi najviše uživaju. Sve što sada jedemo i pijemo ima neuporedivo bolju zamjenu u Džennetu. Ljudima tamo nikada nije vruće i hladno, ništa ih ne boli, ničega se ne boje, ne sijede i ne stare. Tamo nema niti jednog čovjeka koji nije dobar zato što svi zli i pokvareni ljudi koji ne vjeruju u Allaha i poriču Ga, ostanu u Džehennemu, Vatri, mjestu koje su zaslužili. Ljudi u Džennetu lijepo pričaju jedni s drugima, ne ljute se nikada, ne galame i ne tuku jedni druge. Svi dobri ljudi koji su vjerovali u Allaha i ponašali se tako da Allah bude zadovoljan njima i zaradili su Džennet i vječno će ostati u njemu i svi će biti prijatelji.

U Kur'anu su navedene neke od stvari koje postoje u Džennetu: raskošna imanja, bašče u hladovini s rijekama koje teku kako bi ljudi uživali u njima. Ali sve ovo je nedovoljno da bi se opisale ljepote Dženneta. Ona je van svakog našeg maštanja.

U Kur'anu nam Allah govori da će u Džennetu ljudi dobiti i više nego što očekuju. Samo zamislite nešto što biste imali ili neko mjesto koje biste posjetili. Allahovom voljom to se desi za trenutak. Allah kaže:

Çiçekler

Mi smo zaštitnici vaši u životu dunjaluka i na ahiretu. A imat ćete vi u njemu šta zažele duše vaše, i imat ćete vi u njemu šta zatražite. (Fussilet, 31)

Neki od ajeta ovako opisuju Džennet:

Primjer Dženneta koji je obećan bogobojaznima: U njemu rijeke od vode neustajale; i rijeke od mlijeka - neće se izmijeniti okus njegov; i rijeke od vina prijatnog pijačima; i rijeke od meda prečišćenog. I imat će oni u njemu raznovrsnog voća i oprost Gospodara svog. (Muhammed, 15)

 

A oni koji vjeruju i čine dobra djela - ne opterećujemo dušu, izuzev mogućnošću njenom - takvi će biti stanovnici Dženneta, oni će u njemu biti vječito. (El-E'raf, 42)

A oni koji vjeruju i rade dobra djela, sigurno ćemo ih smjestiti u džennetske odaje ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Divna je nagrada radnika. (El-Ankebut, 58)

...bašče Dženneta u koje će ući, nosiće u njima narukvice od zlata i biser, a odjeća njihova u njima će biti svila. (Fatir, 33)

U lotosovom drveću bez bodlji, i bananama nanizanim, i hladu rasprostrtom, i vodi tekućoj, i voću mnogobrojnom - Ne odsječenim, niti zabranjenim - I posteljama uzdignutim. (El-Vakia, 28,34)

Allah nam kaže da će ljudi koji zasluže Džennet ostati tamo zauvijek:

Çiçekler

A oni koji vjeruju i čine dobra djela - ne opterećujemo dušu, izuzev mogućnošću njenom - takvi će biti stanovnici Dženneta, oni će u njemu biti vječito. (El-E'raf, 42)

Ukratko, vjernici postaju zadovoljni tako što čine sve kako bi Allah bio zadovoljan njima. Znati i osjećati to je najveći užitak koji neko može imati na Zemlji.

Mučenje U Vatri

Ceylan yavrusu

Ljudi koji su se pobunili protiv Allaha i odbili da prihvate Njegovo postojanje će također dobiti što su zaslužili. Oni nisu vjerovali u Allaha niti da je On sve stvorio, bili su oholi, nisu veličali Allaha i bili su Mu neposlušni. Zauzvrat, oni će biti kažnjeni džehennemskom vatrom.

Neki ljudi počine teška zlodjela na ovom svijetu. Ako su to uradili u trenutku kada ih niko ne vidi, oni su možda i mogli izbjeći kaznu na ovom svijetu. Ali ovakvi ljudi zaboravljaju da ih Allah vidi u svakom trenutku i da On zna sve naše skrivene misli.

Svi će dobiti ono što su zaslužili svojim djelima. Allah je beskrajno pravedan i u Kur'anu On nas je obradovao rekavši da će i najmanje dobro djelo biti višestruku nagrađeno. Allah također obećava oprost onima koji to zaslužuju i traže ga. Međutim, i dalje, ljudi koji ne vjeruju u Allaha se ne pokoravaju onome što je rečeno u Kur'anu jer ne vjeruju u život poslije smrti.

Vatra džehennemska čeka one koji su činili zlo na zemlji i odbili pokornost Allahu. Allah opisuje ove ljude:

Onima koji su uzimali vjeru svoju igrom i zabavom, a obmanuo ih je život dunjaluku. Zato ćemo njih danas zaboraviti, kao što su zaboravili na susret dana svog ovog, i što su ajete Naše nijekali." (El-E'raf, 51)

U Džehennemu najtežoj kazni, koja nije uporediva sa nijednom patnjom i bolom na ovom svijetu nevjernike čeka Vatra. Džehennem je mjesto vječnog straha, bola, užasa i nesreće. Ljudi iz Džehennema će moliti da ih izbave. Ali kada se jednom dospije tamo nema kajanja i žaljenja. Ranije smo spominjali faraona koji se pokajao. Allah nam je pružio tu mogućnost sve do trenutka smrti. Ali, kada čovjek umre, kasno je da se kaje i žali za onim što je učinio.

Ljudi će u Džehennemu zauvijek živjeti životom gorim od najgorih životinja. Jedina hrana koju će imati su gorko trnje i drvo Zekum. Njihovo piće biće krv i gnoj. Koža će im se guliti, a meso će biti spaljeno, krv će prskati svuda i tako će oni provoditi svoj život. Ruke će im biti svezane vatrenim okovima za njihove vratove. I ovakav život će im trajati zauvijek ako Allah drugačije ne odredi.

U Kur'anu stoji sljedeće:

Nad njima će vatra biti zapečaćena. (El-Beled, 20)

To zato što oni govore: "Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana." A obmanulo ih je u vjeri njihovoj ono šta su izmišljali. (Ali Imran, 24)

Međutim, vjernik koji je svjestan svojih grešaka mora se kajati i tražiti od Allaha oprost. Allah kaže da će oprostiti svako loše djelo ako se za njega čovjek iskreno pokaje:

Reci: "O robovi Moji koji ste pretjerali protiv duša svojih! Ne očajavajte spram milosti Allahove. Uistinu, Allah oprašta grijehe sve. Uistinu, On, On je oprosnik, Milosrdni" (Ez-Zumer, 53)

Musliman mora znati svoje grijehe i tražiti od Allaha da mu ih oprosti kako se na drugom svijetu ne bi kajao i spasio se od neopisivih muka Džehennema.

 

7 / total 8
Knjigu “Upoznajmo Islam” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top