Isa Će Doći (pocket Book)

Spremi knjigu

Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
2 / total: 9

Allahu Je Prava Vjera Jedino - Islam

Kroz historiju su različitim narodima slati pejgamberi, koji su svoj narod pozivali na Pravi Put i prenosili im vjeru u Allaha, dž. š. Međutim, danas ljudi misle da je u prošlosti sa poslanicima objavljeno nekoliko vjera koje su međusobno veoma različite. Međutim, to je jedno krajnje pogrešno mišljenje pošto je vjera koju je Allah, dž. š., putem različitih poslanika objavljivao različitim narodima, ustvari, jedna vjera. Na primjer, Isa, a. s., dokinuo je određene vjerske zabrane prije njega. Ali, u osnovi, ne postoje velike razlike među vjerama koje je objavio Allah, dž. š. Ista vjera je i ona koja je objavljena prethodnim pejgamberima, i ona koja je je objavljena Musau i Isau, a. s., a, čak, i ona koja je objavljena posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, a. s. Ajeti u kojima se saopćava ova činjenica glase:

Reci: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima - od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo." A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati (Ali 'Imran, 84-85)

Kao što se vidi iz navedenog ajeta, islam je vjera koju je Allah, dž. š., objavljivao ljudima. Kao što razumijemo iz Kur'ana, svi pejgamberi su svojim narodima prenosili jednu zajedničku vjeru.

A u drugom ajetu kaže se slijedeće: "...i zadovoljan sam da vam islam bude vjera..." (Al-Ma'ida, 3). Ova vjera, koju je Allah, dž. š., izabrao za čovjeka, vremenom je objavljena svim narodima i, putem poslanika, svi ljudi su upozoreni. Svaki čovjek kome je objavljena prava vjera bio je zadužen da se pridržava načela ove vjere u koju su, putem poslanika, bili pozivani.

Međutim, neki narodi su se povinovali onome na što su ih upućivali poslanici, koji su objavljivali pravu vjeru, a neki narodi su poricali. Neki su doživljavali degeneraciju nakon smrti poslanika i, napuštajući pravu vjeru, usmjerili se ka određenim izopačenim vjerovanjima. Na ovu činjenicu se na slijedeći način skreće pažnja u Kur'anu: Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati (Ali 'Imran, 19)

Sinovi Israilovi su jedan od naroda za se kaže da su odstupili i udaljili se od prave vjere koja im je bila objavljena. Prema onome što se saopćava u Kur'anu, njima je Allah, dž. š., poslao niz poslanika i objavio im pravu vjeru. Međutim, oni su se uvijek bunili protiv poslanika ili su, nakon njihove smrti, kvarili pravu vjeru i pretvarali je u jedno izopačeno učenje. Štaviše, u Kur'anu se saopćava da su se još za vrijeme Musaa, a. s., čak u njegovom kratko-trajnom odvajanju od njih, oni okretali obožavanju idola (Ta-Ha, 83-94). Da bi ih upozorio i zaprijetio onima od njih, koji su se, nakon Musaa, udaljili od prave vjere i krenuli stranputicom, Allah, dž. š., poslao im je nekoliko poslanika. Jedan od njih bio je i Isa, a. s.

Tokom svog života na Zemlji, Isa, a. s., pozivao je sinove Israilove da žive u istinskoj vjeri, koju je Allah, dž. š., objavio i da budu iskreni vjernici. Podučio ih je Indžilu, koji je potrvđivao stvarne odredbe naknadno iskrivljenog Tevrata. Kritizirao je rabine, koji su degenerirali istinsku vjeru. Kritici je podvrgao njihova šematizirana i jednoobrazna učenja, dokinuo pravila koja su oni unijeli u vjeru radi postizanja određenih interesa. Sve ljude pozivao je u vjerovanje u Božiju jedinost, u življenje stvarne iskrenosti i uzornog morala. Ovu činjenicu Allah, dž. š., nam na slijedeći način saopćava u Kur'anu:

I da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg - zato se Allaha bojte i mene slušajte (Ali 'Imran, 50)

Međutim, izvjesno vrijeme nakon Isaovog odvajanja od Zemlje, ovaj put su njegove pristalice (iseviti) počeli degenerirati svoju vjeru i, pod utjecajem određenih idolopokloničkih ubjeđenja, iznijeli "sveto Trojstvo" (Otac, Sin i Sveti duh) koje se nije nalazilo u Indžilu. Pod imenom "kršćanstva" počeli su, dakle, živjeti jednu sasvim drugačiju vjeru. Koliko god da je općeprihvatljivo da je Isa, a. s., začetnik ove vjere, koju danas slijedi jedna četvrtina čovječanstva i koja, u izvjesnom smislu, usmjerava čovječanstvo, to nije tačno. Prava vjera, koja je objavljena Isau, iskrivljena je! A Indžili (Evanđelja), koji su dospjeli do naših dana, ispisali su određeni ljudi godinama nakon Isaove smrti i sakupili ih historičari koji su živjeli u potonjim periodima. Prema tome, kršćanstvo je vjera koja je daleko od istinske vjere objavljene Isau od strane Allaha, dž. š.

Za ponovno objavljivanje istinske vjere Allah, dž. š., je nakon Isaa poslao pejgambera iz drugog naroda i dostavio mu Knjigu, za koju je obećao da neće biti izmijenjena sve do Sudnjeg dana. Ovaj posljednji pejgamber, koga je Allah, dž. š., odabrao i poslao da na Zemlju dostavi istinsku vjeru koju je odabrao za ljude, je Muhammed, a. s., a Knjiga koju mu je Allah objavio je Kur'an, a. š.

Kur'an je Knjiga objavljena cijelom čovječanstvu, za koju su zaduženi svi ljudi od istoka do zapada, od juga do sjevera, i za koju ćemo svi biti pitani na Sudnjem danu. Zahvaljujući naročito savremenoj tehnologiji, sve zemlje Svijeta su "ujedinjene" i, u izvjesnom smislu, poprimile stanje jednog naroda. Zato danas u Svijetu gotovo da nema čovjeka koji nije čuo za Kur'an i islam koji je njime saopćen. Međutim, unatoč svemu tome, samo jedan određeni dio ljudi vjeruje u Kur'an, a jedan veliki dio onih koji vjeruju u njega ispravno ne žive pravu vjeru koja je saopćena ovom Allahovom Knjigom.

Upravo radi ispravljanja ove iskrivljene situacije očekuje se Isaov ponovni dolazak na Zemlju i njegov poziv na Kur'an, Knjigu istine. Ovo je radosna vijest koju je Allah, dž. š., muslimanima obećao u Kur'anu! Kao što ćemo vidjeti i u narednim poglavljima, Isa, a. s., nije umro, samo ga je Allah, dž. š., Sebi uzdigao. A u Kur'anu je, isto tako, saopćeno da će se on nakon izvjesnog vremena ponovo vratiti na Zemlju i učiniti da vjera islam zagospodari cijelim Svijetom. Cijeli kršćanski i islamski Svijet već stoljećima vrše pripreme za doček ovog izuzetnog gosta i neponavljanje nepravde koja je prethodno načinjena prema njemu!

 

2 / total 9
Knjigu “Isa Će Doći (pocket Book)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top