Al-Furqan ( 77 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena,"

2 . "Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!"

3 . "Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti."

4 . "Oni koji ne vjeruju govore: ""Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu""- i čine nepravdu i potvoru"

5 . "i govore: ""To su izmišljotine naroda drevnih; on traži da mu se prepisuju i ujutro i navečer da mu ih čitaju."""

6 . "Reci: ""Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i samilostan je."""

7 . "I oni govore: ""Šta je ovom ’poslaniku’, on hranu uzima i po trgovima hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje,"

8 . "ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio?” I nevjernici još govore: ""Vi samo začarana čovjeka slijedite!"""

9 . "Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu naći."

10 . "Neka je uzvišen Onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove."

11 . "Oni, čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu -"

12 . "kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči,"

13 . "a kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati."

14 . """Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!"""

15 . "Reci: ""Da li je bolje to ili vječni Džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali. On će im nagrada i prebivalište biti,"

16 . "u njemu će dovijeka sve što zažele imati; to je obećanje Gospodara tvoga; oni će imati pravo to iskati od Njega."

17 . "A na Dan kada ih On sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita: ""Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s Pravoga puta zalutali?"" -"

18 . "oni će reći: ""Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju; oni su propast zaslužili!"""

19 . "Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je Njemu druge ravnim smatrao daćemo da patnju veliku iskusi."

20 . "Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve."

21 . "Oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati - govore: ""Zašto nam se ne pošalju meleki ili zašto Gospodara svoga ne vidimo?"" Oni su, zaista, u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli."

22 . "Onoga Dana kada ugledaju meleke, grješnici se neće radovati i uzviknuće: ""Sačuvaj nas Bože!"""

23 . "I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti."

24 . "Stanovnici Dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati."

25 . "A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste,"

26 . "toga Dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan Dan za nevjernike."

27 . "Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: ""Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao,"

28 . "kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,"

29 . "on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!"" - a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu -"

30 . "Poslanik je rekao: ""Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!"""

31 . "Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku navaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodič i kao pomagač!"

32 . "Oni koji ne vjeruju govore: ""Trebalo je da mu Kur’an bude objavljen čitav, i to odjednom!"" A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo."

33 . "Oni ti neće nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti."

34 . "Oni koji budu lica okrenutih zemlji u Džehennem vučeni biće u najgorem položaju i u najvećoj nevolji."

35 . "Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,"

36 . "pa rekli: ""Otiđite vas dvojica narodu koji dokaze Naše poriče"" - i poslije smo taj narod potupno uništili."

37 . "A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili,"

38 . "i Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih -"

39 . "svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uništili."

40 . "A ovi prolaze* pored grada na koji se sručila kobna kiša - zar ga ne vide? - pa ipak ne očekuju proživljenje."

41 . "Kad te vide,* rugaju ti se: ""Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?"

42 . "Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo."" A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje s Pravoga puta bio skrenuo."

43 . "Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?"

44 . "Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli."

45 . "Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - a da hoće, ostavio bi je da miruje - i kako smo uredili da na nju Sunce utječe,"

46 . a poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo.

47 . "On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete."

48 . "I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo"

49 . "da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo."

50 . "Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati."

51 . "Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;"

52 . "zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori."

53 . "On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio."

54 . "On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve."

55 . "Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju im neku korist pribaviti, ni da od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara,"

56 . "a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ."

57 . "Reci: ""Za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće pođe Putem koji vodi Njegovu Gospodaru."""

58 . "Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna Onaj"

59 . "koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna."

60 . "A kad im se rekne: ""Padajte ničice pred Milostivim!"" - oni pitaju: ""A ko je Milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ""? I još se više otuđuju."

61 . "Neka je uzvišen Onaj koji je na nebu sazviježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja."

62 . "On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran."

63 . "A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: ""Mir vama!"","

64 . "i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći;"

65 . "i oni koji govore: ""Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,"

66 . "on je ružno prebivalište i boravište"";"

67 . "i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine;"

68 . "i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; - a ko to radi, iskusiće kaznu,"

69 . "patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati;"

70 . "ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je;"

71 . "a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;"

72 . "i oni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno;"

73 . "i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;"

74 . "i oni koji govore: ""Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’"" -"

75 . "oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani,"

76 . "u njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište!"

77 . "Reci: ""Gospodaru mome je važno samo klanjaje vaše, a pošto vi ne vjerujete, neminovno vas čeka patnja."""

 

 

 

In this page you can listen Al-Furqan in English, Al-Furqan and read and download Al-Furqan in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Furqan translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Furqan in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top