At-Tur ( 49 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Tako Mi Gore,*"

2 . " i Knjige u retke napisane,"

3 . "na koži razvijenoj,"

4 . " i Hrama poklonika punog,"

5 . " i svoda uzdignutog,"

6 . i mora napunjenog -

7 . " kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi,"

8 . nitko je neće moći otkloniti

9 . "na Dan kada se nebo silno uzburka,"

10 . a planine s mjesta pomaknu!

11 . "Teško na taj Dan onima koji su poricali,"

12 . "koji su se, ogrezli u laž, zabavljali! -"

13 . na Dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti:

14 . " ""Ovo je vatra koju ste poricali,"

15 . "pa, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?"

16 . "Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli - to vam je kazna za ono što ste radili."""

17 . A čestiti će biti u džennetskim baščama i blaženstvu

18 . i u onom što im je Gospodar njihov dao će uživati - njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati.

19 . "Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili!"

20 . "Biće naslonjeni na divanima poređanim, a obradovaćemo ih hurijama džennetskim."

21 . "Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti - svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini -"

22 . i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli

23 . "jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati - zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh -"

24 . "a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni,"

25 . i obraćaće se jedni drugima i jedni druge će pitati:

26 . " ""Prije smo među svojima strahovali"" - govoriće -"

27 . " ""pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao;"

28 . "mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, Dobročinitelj i Milostivi."""

29 . "Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud."

30 . "Zar oni da govore: ""On je pjesnik, sačekaćemo da vidimo šta će mu suđeno biti."""

31 . "Pa čekajte - reci ti - ""i ja ću zajedno sa vama čekati!"""

32 . Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadžije tvrdoglave?

33 . "Zar oni da govore: ""Izmišlja ga!"" - Ne, nego oni neće da vjeruju;"

34 . "zato neka oni sastave govor sličan Kur’anu, ako istinu govore!"

35 . Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!

36 . "Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju."

37 . " Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?!"

38 . "Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu."

39 . "Zar da su za Njega - kćeri, a za vas da su - sinovi?!"

40 . "Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni."

41 . "Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!"

42 . Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju!

43 . "Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!"

44 . "I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: ""Oblaci nagomilani!"""

45 . "Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,"

46 . "Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći."

47 . "A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna."

48 . "A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,"

49 . i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.

 

 

 

In this page you can listen At-Tur in English, At-Tur and read and download At-Tur in English veya yükleyebilirsiniz. You can download At-Tur translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of At-Tur in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top