An-Nagm ( 62 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Tako Mi zvijezde kad zalazi,"

2 . vaš drug* nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!

3 . On ne govori po hiru svome -

4 . "to je samo Objava koja mu se obznanjuje,"

5 . "uči ga Jedan ogromne snage,"

6 . "razboriti, koji se pojavio u liku svome"

7 . "na obzorju najvišem,"

8 . "zatim se približio, pa nadnio -"

9 . blizu koliko dva luka ili bliže -

10 . " i objavio robu Njegovu ono što je objavio,"

11 . "srce nije poreklo ono što je vidio,"

12 . pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

13 . "On Ga je i drugi put vidio,"

14 . "kod Sidretu-l-muntehaa,"

15 . "kod kojeg je džennetsko prebivalište,"

16 . kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo -

17 . "pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,"

18 . vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

19 . Šta kažete o Latu i Uzzau*

20 . " i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? -"

21 . "Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!"

22 . To bi tada bila podjela nepravedna.

23 . "To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa."

24 . "Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,"

25 . Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!

26 . "A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan."

27 . "Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,"

28 . "a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi."

29 . "Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi -"

30 . "to je vrhunac njihova znanja - Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravome putu."

31 . "Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji - da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,"

32 . "one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta - On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom - On dobro zna onoga koji se grijeha kloni."

33 . Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava

34 . " i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,"

35 . "zna li on ono što je skriveno, pa vidi?"

36 . Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim

37 . i Ibrahimovim - koji je obaveze potpuno ispunjavao -

38 . "da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,"

39 . "i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,"

40 . "i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,"

41 . "i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,"

42 . "i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,"

43 . "i da On na smijeh i na plač navodi,"

44 . i da On usmrćuje i oživljava

45 . "i da On par, muško i žensko, stvara"

46 . od kapi sjemena kad se izbaci;

47 . "i da će ih On ponovo oživiti,"

48 . "i da On daje bogatstvo i moć da stječu,"

49 . "i da je On Sirijusa* Gospodar,"

50 . " i da je On drevni narod Ad uništio,"

51 . "i Semud, i da nikog nije poštedio,"

52 . " i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;"

53 . " i prevrnuta naselja On je prevrnuo,"

54 . i snašlo ih je ono što ih je snašlo

55 . "pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?"

56 . Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene:

57 . "Smak svijeta se približava,"

58 . Allah će ga jedini otkriti!

59 . Pa zar se ovom govoru iščuđavate -

60 . "i smijete se, a ne plačete -"

61 . gordo dignutih glava?

62 . Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!

 

 

 

In this page you can listen An-Nagm in English, An-Nagm and read and download An-Nagm in English veya yükleyebilirsiniz. You can download An-Nagm translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of An-Nagm in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top