Al-Qamar ( 55 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! -

2 . "a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: ""Čarolija neprestana!"""

3 . "Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno."

4 . i dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti -

5 . "mudrost savršena, ali opomene ne koriste,"

6 . zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno

7 . "oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,"

8 . "i netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: ""Ovo je težak dan!"""

9 . "Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: ""Luđak!"" - i Nuh je onemogućen bio."

10 . "I on je Gospodara svoga zamolio: ""Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!"""

11 . "I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,"

12 . "i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo,"

13 . a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj

14 . koja je plovila pod brigom Našom - nagrada je to bila za onoga ko je odbačen bio.

15 . I Mi to ostavismo kao pouku - pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

16 . i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

17 . A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku - pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

18 . I Ad nije vjerovao - pa kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

19 . Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao

20 . "i ljude dizao, kao da su palmina stabla iščupana,"

21 . i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

22 . "A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?"

23 . I Semud u opomene nije vjerovao.

24 . """Zar da slijedimo jednog od nas!"" - govorili su. ""Tada bismo, uistinu,bili u zabludi i bili bismo ludi."

25 . "Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je lažljivac oholi!"""

26 . Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi!

27 . "Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv."

28 . "I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupiće onaj čiji je red!"""

29 . "Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je -"

30 . i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:

31 . "Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj koji ima tor."

32 . "A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?"

33 . I Lutov narod u opomene nije vjerovao.

34 . " Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo - samo ne na Lutovu porodicu,nju u svitanje spasismo,"

35 . "iz milosti naše. Eto, tako Mi nagrađujemo one koji zahvaljuju."

36 . "A on im je bio prijetio silom Našom, ali su oni u prijetnje sumnjali."

37 . "Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih Mi oslijepili:Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!"

38 . A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati.

39 . """Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!"""

40 . "A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!"

41 . "I faraonovim ljudima su opomene došle,"

42 . "ali oni porekoše dva značenja Naša, pa ih Mi kaznismo onako kako kažnjava Silni i Moćni."

43 . "Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?"

44 . "Zar ovi da govore: ""Mi smo skup nepobjedivi!"""

45 . "Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!"

46 . "Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči."

47 . "Grješnici će, sigurno, stradati i u ognju biti"

48 . "na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim:Iskusite vatru džehennemsku!"

49 . "Mi sve s mjerom stvaramo,"

50 . i naređenje Naše je samo jedna riječ - sve bude u tren oka.

51 . "A Mi smo već slične vama uništili, pa ima li koga ko bi pouku primio?!"

52 . "I sve što su uradili u listovima je,"

53 . "i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno."

54 . Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka

55 . "na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga."

 

 

 

In this page you can listen Al-Qamar in English, Al-Qamar and read and download Al-Qamar in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Qamar translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Qamar in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top