Ar-Rahman ( 78 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Milostivi

2 . " poučava Kur’anu,"

3 . "stvara čovjeka,"

4 . uči ga govoru.

5 . "Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,"

6 . " i trava i drveće se pokoravaju,"

7 . a nebo je digao. I postavio je terazije

8 . da ne prelazite granice u mjerenju -

9 . i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

10 . " A Zemlju je za stvorenja razastro,"

11 . na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

12 . i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –

13 . " pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!*"

14 . "On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio"

15 . a džina od plamene vatre –

16 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –"

17 . Gospodara dva istoka i dva zapada –

18 . " pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

19 . "Pustio je dva mora da se dodiruju,"

20 . između njih je pregrada i oni se ne miješaju –

21 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

22 . Iz njih se vadi biser i merdžan –

23 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

24 . Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –

25 . " pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

26 . "Sve što je na Zemlji prolazno je,"

27 . "ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –"

28 . " pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

29 . "Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim, -"

30 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

31 . "Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –"

32 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

33 . "O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –"

34 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

35 . "Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti -"

36 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

37 . A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane -

38 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

39 . tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani -

40 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

41 . "a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti -"

42 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

43 . """Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!"""

44 . I između vatre i ključale vode oni će kružiti -

45 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

46 . "A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja -"

47 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

48 . puna stabala granatih -

49 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

50 . u kojima će biti dva izvora koja će teći -

51 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

52 . u njima će od svakog voća po dvije vrste biti -

53 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

54 . "Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati -"

55 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

56 . "U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo -"

57 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

58 . biće kao rubin i biser -

59 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

60 . Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! -

61 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

62 . "Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja -"

63 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

64 . modrozelena -

65 . " pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

66 . "sa izvorima koji prskaju, u svakom -"

67 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

68 . "u njima će biti voća, i palmi - i šipaka -"

69 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

70 . u njima će biti ljepotica naravi divnih -

71 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

72 . hurija u šatorima skrivenih -

73 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -"

74 . koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo -

75 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

76 . "Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim -"

77 . "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"

78 . "Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!"

 

 

 

In this page you can listen Ar-Rahman in English, Ar-Rahman and read and download Ar-Rahman in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ar-Rahman translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ar-Rahman in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top