Al-Waqi'a ( 96 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Kada se Događaj dogodi -

2 . događanje njegovo niko neće poricati -

3 . "neke će poniziti, a neke uzvisiti;"

4 . kad se Zemlja jako potrese

5 . " i brda se u komadiće zdrobe,"

6 . "i postanu prašina razasuta,"

7 . vas će tri vrste biti:

8 . oni sretni - ko su sretni?!

9 . i oni nesretni - ko su nesretni?!

10 . i oni prvi - uvijek prvi!

11 . Oni će Allahu bliski biti

12 . u džennetskim baščama naslada -

13 . "biće ih mnogo od naroda drevnih,"

14 . a malo od kasnijih -

15 . "na divanima izvezenim,"

16 . jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

17 . "služiće ih vječno mladi mladići,"

18 . sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg -

19 . od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti -

20 . " i voćem koje će sami birati,"

21 . i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

22 . "U njima će biti i hurije očiju krupnih,"

23 . slične biseru u školjkama skrivenom -

24 . kao nagrada za ono što su činili.

25 . "U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,"

26 . "nego samo riječi: ""Mir, mir!"""

27 . A oni sretni - ko su sretni?!

28 . "Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,"

29 . i među bananama plodovima nanizanim

30 . "i u hladovini prostranoj,"

31 . pored vode tekuće

32 . i usred voća svakovrsnog

33 . "kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,"

34 . i na posteljama uzdignutim.

35 . Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti

36 . i djevicama ih učiniti

37 . "milim muževima njihovim, i godina istih"

38 . za one sretne;

39 . "biće ih mnogo od naroda drevnih,"

40 . a mnogo i od kasnijih.

41 . A oni nesretni - ko su nesretni?!

42 . Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj

43 . "i u sjeni dima čađavog,"

44 . u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.

45 . Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

46 . i uporno teške grijehe činili

47 . "i govorili: ""Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo - zar ćemo zbilja biti oživljeni,"

48 . "zar i drevni naši preci?"""

49 . "Reci: ""I drevni i kasniji,"

50 . "u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,"

51 . "i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,"

52 . "sigurno, s drveta Zekkum jesti,"

53 . "i njime ćete trbuhe puniti,"

54 . "pa zatim na to ključalu vodu piti,"

55 . poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;

56 . to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!

57 . Mi vas stvaramo - pa zašto ne povjerujete?

58 . Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

59 . vi oblik dajete ili Mi to činimo?

60 . "Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti"

61 . "da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo."

62 . "Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?"

63 . Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?

64 . "Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?"

65 . "Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:"

66 . """Mi smo, doista, oštećeni,"

67 . "čak smo svega lišeni!"""

68 . Kažite vi Meni: vodu koju pijete -

69 . da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

70 . "Ako želimo, možemo je slanom učiniti - pa zašto niste zahvalni?"

71 . Kažite vi Meni: vatru koju palite -

72 . da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

73 . Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;

74 . zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!

75 . " I kunem se časom kad se zvijezde gube,"

76 . "a to je, da znate, zakletva velika,"

77 . "on je, zaista, Kur’an plemeniti"

78 . u Knjizi brižljivo čuvanoj -

79 . "dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,"

80 . on je Objava od Gospodara svjetova.

81 . "Pa, kako ovaj govor omalovažavate"

82 . i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana - vi u njega ne vjerujete?

83 . "a zašto vi kad duša do guše dopre,"

84 . " i kad vi budete tada gledali,"

85 . "a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,"

86 . zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti

87 . "ne povratite, ako istinu govorite?"

88 . I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -*

89 . udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!

90 . A ako bude jedan od onih koji su sretni -

91 . "pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!"

92 . " A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,"

93 . "pa, ključalom vodom biće ugošćen"

94 . i u ognju prženjem.

95 . "Sama je istina, zbilja, sve ovo -"

96 . zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

 

 

 

In this page you can listen Al-Waqi'a in English, Al-Waqi'a and read and download Al-Waqi'a in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Waqi'a translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Waqi'a in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top