Al-Mulk ( 30 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast - On sve može! -

2 . "Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; - On je Silni, Onaj koji prašta,"

3 . "Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio - ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,"

4 . "zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran."

5 . "Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili."

6 . "A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!"

7 . "Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,"

8 . "gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci,stražari u njemu će je upitati: ""Zar nije niko dolazio da vas opominje?"""

9 . """Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao"" - odgovoriće - ""a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!"""

10 . "I reći će: ""Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"""

11 . "I oni će priznati da su bili nevjernici - pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!"""

12 . "Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi - oprost i nagrada velika!"

13 . "Govorili vi tiho ili glasno - pa, On, sigurno, zna svačije misli!"

14 . "A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten."

15 . "On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati."

16 . "Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?"

17 . "Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!"

18 . "A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!"

19 . "Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi."

20 . "Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? - Nevjernici su samo obmanuti."

21 . "Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? - Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine."

22 . "Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?"

23 . "Reci:""On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"""

24 . "Reci:""On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti."""

25 . "A oni govore:""Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"""

26 . "Reci:""Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem."""

27 . "Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno:""Evo, ovo je ono što ste požurivali!"""

28 . "Reci:""Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?"""

29 . "Reci:""On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi."""

30 . "Reci:""Šta mislite, ako vam vode presuše - ko će vam tekuću vodu dati?"""

 

 

 

In this page you can listen Al-Mulk in English, Al-Mulk and read and download Al-Mulk in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Mulk translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Mulk in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top