Al-Qalam ( 52 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Nun. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,"

2 . "ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;"

3 . "ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti"

4 . " jer ti si, zaista, najljepše ćudi"

5 . "i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,"

6 . ko je od vas lud.

7 . "Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na Pravome putu,"

8 . "zato ne slušaj one koji neće da vjeruju,"

9 . "oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,"

10 . "i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,"

11 . "klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi,"

12 . "škrca, nasilnika, velikog grješnika,"

13 . "surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza,"

14 . "samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova,"

15 . "koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: ""To su samo naroda drevnih priče!"""

16 . Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

17 . "Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati"

18 . "a nisu rekli: ""Ako Bog da!"""

19 . "I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća"

20 . i ona osvanu opustošena.

21 . A u zoru oni su jedni druge dozivali:

22 . """Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!"""

23 . I oni krenuše tiho razgovarajući:

24 . " ""Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!"""

25 . "I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti,"

26 . " a kad je ugledaše, povikaše: ""Mi smo zalutali;"

27 . "ali ne, ne - svega smo lišeni!"""

28 . "Ponajbolji između njih reče: ""Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!"""

29 . "Hvaljen neka je Gospodar naš! - ""mi smo, uistinu, nepravedni bili!"""

30 . I onda počeše jedni druge koriti.

31 . """Teško nama!"" - govorili su - ""mi smo, zaista, obijesni bili;"

32 . "Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!"""

33 . "Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu je, nek znaju, kazna još veća!"

34 . "Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova -"

35 . zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?!

36 . "Šta vam je, kako rasuđujete?"

37 . " Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate"

38 . da ćete imati ono što vi izaberete?

39 . "Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati?"

40 . Upitaj ih ko je od njih jamac za to.

41 . " Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu."

42 . "Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli,"

43 . "oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici - a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili."

44 . "Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati"

45 . "i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!"

46 . "Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?"

47 . "Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju?"

48 . Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogorčenju zavapio.

49 . "I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio* i prijekor bi zaslužio,"

50 . "ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri."

51 . "Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur’an slušaju, govoreći: ""On je, uistinu, luda!"""

52 . A Kur’an je svijetu cijelome opomena!

 

 

 

In this page you can listen Al-Qalam in English, Al-Qalam and read and download Al-Qalam in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Qalam translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Qalam in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top