Al-Haqqa ( 52 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Čas neizbježni,"

2 . "šta je Čas neizbježni,"

3 . i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?

4 . Semud i Ad su Smak svijeta poricali

5 . "pa je Semud uništen glasom strahovitim,"

6 . "a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,"

7 . " kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,"

8 . i vidiš li da je iko od njih ostao?

9 . "A došli su faraon, i oni prije njega,* i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,"

10 . "i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio."

11 . "Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili"

12 . da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

13 . "A kada se jednom u Rog puhne,"

14 . " pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,"

15 . toga dana će se Smak svijeta dogoditi

16 . i nebo će se razdvojiti - tada će labavo biti -

17 . " i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati."

18 . "Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:"

19 . "onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da - reći će: ""Evo vam, čitajte knjigu moju,"

20 . "ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati."""

21 . " I on će biti u životu zadovoljnom,"

22 . "u Džennetu predivnom,"

23 . čiji će plodovi na dohvat ruke biti.

24 . " ""Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"""

25 . "A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: ""Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije"

26 . i da ni saznao nisam za obračun svoj!

27 . Kamo sreće da me je smrt dokrajčila -

28 . "bogatstvo moje mi nije od koristi,"

29 . " snage moje nema više!"""

30 . """Držite ga i u okove okujte,"

31 . " zatim ga samo u vatri pržite,"

32 . " a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,"

33 . jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

34 . i da se nahrani nevoljnik - nije nagovarao;

35 . zato on danas ovdje nema prisna prijatelja

36 . "ni drugog jela osim pomija,"

37 . "koje će samo nevjernici jesti."""

38 . A Ja se kunem onim što vidite

39 . " i onim što ne vidite,"

40 . " Kur’an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,"

41 . a nije govor nikakva pjesnika - kako vi nikako ne vjerujete!

42 . i nisu riječi nikakva proroka - kako vi malo razmišljate!

43 . Objava je on od Gospodara svjetova!

44 . "A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,"

45 . "Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,"

46 . "a onda mu žilu kucavicu presjekli,"

47 . i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.

48 . "Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili -"

49 . "A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati -"

50 . " i on će biti uzrok jadu nevjernika,"

51 . " a on je, doista, sama istina"

52 . "zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!"

 

 

 

In this page you can listen Al-Haqqa in English, Al-Haqqa and read and download Al-Haqqa in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Haqqa translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Haqqa in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top