Al-Ma'arig ( 44 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Neko je zatražio da se kazna izvrši

2 . nad nevjernicima - niko ne može spriječiti

3 . " da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,"

4 . "k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,"

5 . "zato ti budi strpljiv ne jadikujući,"

6 . "Oni misle da se dogoditi neće,"

7 . "a Mi znamo da sigurno hoće,"

8 . " onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,"

9 . "a brda kao vuna šarena,"

10 . "kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,"

11 . "iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,"

12 . " i ženom svojom, i bratom svojim,"

13 . " i porodicim svojom koja ga štiti,"

14 . i svima ostalima na Zemlji - samo da se izbavi.

15 . Nikada! Ona će buktinja sama biti

16 . " koja će udove čupati,"

17 . zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao

18 . i zgrtao i skrivao.

19 . " Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:"

20 . "kada ga nevolja snađe - brižan je,"

21 . " a kada mu je dobro - nepristupačan je,"

22 . "osim vjernika,"

23 . "koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,"

24 . i oni u čijim imecima bude određen dio

25 . "za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,"

26 . "i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,"

27 . i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali -

28 . a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran -

29 . i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali

30 . " i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu - oni, doista, prijekor ne zaslužuju -"

31 . "a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,"

32 . "i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,"

33 . "i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,"

34 . i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali -

35 . oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.

36 . "Zašto se nevjernici prema tebi žure,"

37 . "zdesna i slijeva, u gomilama?!"

38 . Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?

39 . "Nikada! Mi ih stvaramo, od čega - oni znaju!"

40 . I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih možemo

41 . boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti.

42 . "Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,"

43 . "Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,"

44 . oborenih pogleda i poniženjem oprhvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!

 

 

 

In this page you can listen Al-Ma'arig in English, Al-Ma'arig and read and download Al-Ma'arig in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Ma'arig translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Ma'arig in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top