Nuh ( 28 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: ""Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"""

2 . "O narode moj, - govorio je on - ""ja vas otvoreno opominjem:"

3 . " Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,"

4 . "On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi."""

5 . "On reče: ""Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,"

6 . ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

7 . "I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali - bili su uporni i pretjerano oholi."

8 . "Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,"

9 . "a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,"

10 . "i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;"

11 . On će vam kišu obilnu slati

12 . "i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati."

13 . "Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,"

14 . a On vas postepeno stvara?!

15 . "Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog,stvorio,"

16 . "i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?"

17 . "Allah vas od zemlje poput bilja stvara,"

18 . "zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti."

19 . "Allah vam je zemlju učinio ravnom,"

20 . da biste po njoj hodili putevima prostranim?’”

21 . "Nuh reče: ""Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju"

22 . i spletke velike snuju

23 . "i govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!’,"

24 . "a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!"""

25 . "I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći."

26 . "I Nuh reče: ""Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,"

27 . "jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!"

28 . "Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!"""

 

 

 

In this page you can listen Nuh in English, Nuh and read and download Nuh in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Nuh translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Nuh in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top