Al-Qiyama ( 40 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi

2 . i kunem se dušom koja sebe kori.

3 . Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?

4 . " Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo."

5 . " Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi,"

6 . " pa pita: ""Kada će Smak svijeta biti?"""

7 . Kad se pogled od straha ukoči

8 . i Mjesec pomrači

9 . i Sunce i Mjesec spoje -

10 . " tog dana čovjek će povikati: ""Kuda da se bježi?"""

11 . Nikuda! Utočišta nema.

12 . " Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten,"

13 . " toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti,"

14 . " sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,"

15 . uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.

16 . " Ne izgovaraj Kur’an* jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,"

17 . Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.

18 . " A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,"

19 . " a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo."

20 . " Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite,"

21 . a o onom drugom brigu ne vodite.

22 . "Toga dana će neka lica blistava biti,"

23 . u Gospodara svoga će gledati;

24 . " toga dana će neka lica smrknuta biti,"

25 . tešku nevolju će očekivati.

26 . " Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti,"

27 . " i vikne se: ""Ima li vidara?"","

28 . i on se uvjeri da je to čas rastanka

29 . " i noga se uz nogu savije,"

30 . toga dana će Gospodaru tvome priveden biti:

31 . """Nije vjerovao, nije molitvu obavljao,"

32 . " nego je poricao i leđa okretao,"

33 . " a onda svojima bahato odlazio."""

34 . Teško tebi! Teško tebi!

35 . I još jednom: Teško tebi! Teško tebi!

36 . " Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?"

37 . "Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,"

38 . "zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini,"

39 . " i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,"

40 . i zar Taj nije kadar mrtve oživiti?

 

 

 

In this page you can listen Al-Qiyama in English, Al-Qiyama and read and download Al-Qiyama in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Qiyama translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Qiyama in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top