Ad-Dahr ( 31 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?

2 . Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;

3 . "Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;"

4 . Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.

5 . Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće

6 . "sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi."

7 . "Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,"

8 . " i hranu su davali - mada su je i sami željeli - siromahu i siročetu i sužnju."

9 . """Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!"

10 . "Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti."""

11 . "I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati"

12 . i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:

13 . "naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,"

14 . "i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati."

15 . " Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,"

16 . "prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti."

17 . U njemu će iz čaše piće inbirom* začinjeno piti

18 . "sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati."

19 . "Služiće ih vječno mlada posluga - da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti."

20 . "I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano."

21 . "Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile,nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće."

22 . To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!

23 . "Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur’an tebi,"

24 . "zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!"

25 . " I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,"

26 . "i u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj, i dugo ga noću hvali?"

27 . "A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni, koji ih čeka."

28 . "Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenićemo ih njima sličnim."

29 . " Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi -"

30 . "a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće - Allah, uistinu, sve zna i mudar je,"

31 . "On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju."

 

 

 

In this page you can listen Ad-Dahr in English, Ad-Dahr and read and download Ad-Dahr in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ad-Dahr translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ad-Dahr in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top