An-Nazi'at ( 46 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Tako Mi onih koji čupaju grubo,*"

2 . "i onih koji vade blago,*"

3 . i onih koji plove brzo

4 . pa naređenja izvršavaju žurno

5 . i sređuju ono što nije sređeno...

6 . "na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,"

7 . za kojim će slijediti sljedeći -

8 . "srca toga dana biće uznemirena,"

9 . a pogledi njihovi oboreni.

10 . "Ovi pitaju: ""Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?"

11 . "Zar kad truhle kosti postanemo?"","

12 . "i još kažu: ""E tada bismo mi bili izgubljeni!"""

13 . "A biće to samo povik jedan,"

14 . i evo njih - na Zemlji.

15 . "Da li je do tebe doprla vijest o Musau,"

16 . "kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,"

17 . """Idi faraonu, on se osilio,"

18 . " i reci: ’Da li bi ti da se očistiš,"

19 . "da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’"""

20 . " I onda mu je najveće čudo pokazao,*"

21 . "ali je on porekao i nije poslušao,"

22 . već se okrenuo i potrudio

23 . i sabrao* i povikao:

24 . """Ja sam gospodar vaš najveći!"" - on je rekao,"

25 . i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.

26 . To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

27 . "A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,"

28 . "svod njegov visoko digao i usavršio,"

29 . "noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio."

30 . "Poslije toga je Zemlju poravnao,"

31 . "iz nje je vodu i pašnjake izveo,"

32 . i planine nepomičnim učinio -

33 . na uživanje vama i stoci vašoj.

34 . "A kada dođe nevolja najveća,"

35 . Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio

36 . "i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,"

37 . onda će onome koji je obijestan bio

38 . i život na ovome svijetu više volio

39 . Džehennem prebivalište postati sigurno.

40 . A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao

41 . Džennet će boravište biti sigurno.

42 . " Pitaju te o Smaku svijeta: ""Kada će se dogoditi?"""

43 . "Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,"

44 . o njemu samo Gospodar tvoj zna.

45 . "Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,"

46 . "a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali."

 

 

 

In this page you can listen An-Nazi'at in English, An-Nazi'at and read and download An-Nazi'at in English veya yükleyebilirsiniz. You can download An-Nazi'at translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of An-Nazi'at in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top