'Abasa ( 42 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . On* se namrštio i okrenuo

2 . "zato što je slijepac njemu prišao,"

3 . "A šta ti znaš - možda on želi da se očisti,"

4 . ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.

5 . "Onoga koji je bogat,"

6 . "ti njega savjetuješ,"

7 . a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;

8 . a onoga koji ti žureći prilazi

9 . "i strah osjeća,"

10 . "ti se na njega ne osvrćeš,"

11 . Ne čini tako! Oni su pouka -

12 . "pa ko hoće, poučiće se -"

13 . na listovima su cijenjenim

14 . "uzvišenim, čistim,"

15 . u rukama pisara*

16 . "časnih, čestitih,"

17 . Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!

18 . Od čega ga On stvara?

19 . "Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,"

20 . "i Pravi put mu dostupnim učini,"

21 . "zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,"

22 . "i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti."

23 . Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!

24 . Neka čovjek pogleda u hranu svoju;

25 . "Mi obilno kišu prolivamo,"

26 . zatim zemlju pukotinama rasijecamo

27 . i činimo da iz nje žito izrasta

28 . "i grožđe i povrće,"

29 . "i masline i palme,"

30 . "i bašče guste,"

31 . "i voće i pića,"

32 . na uživanje vama i stoci vašoj.

33 . A kada dođe glas zaglušujući -

34 . na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći

35 . i od majke svoje i od oca svoga

36 . i od druge svoje i od sinova svojih -

37 . toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti

38 . "neka lica biće toga Dana blistava,"

39 . "nasmijana, radosna,"

40 . "a na nekim licima toga Dana biće prašina,"

41 . "tama će ih prekrivati,"

42 . to će nevjernici - razvratnici biti.

 

 

 

In this page you can listen 'Abasa in English, 'Abasa and read and download 'Abasa in English veya yükleyebilirsiniz. You can download 'Abasa translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of 'Abasa in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top