Al-Fagr ( 30 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Tako mi zore,"

2 . "i deset noći,*"

3 . "i parnih i neparnih,"

4 . i noći kada nestaje -

5 . zar to pametnom zakletva nije...?

6 . "Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,"

7 . "sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima,"

8 . kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;

9 . "i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,"

10 . "i faraonom, koji je šatore imao -"

11 . koji su na Zemlji zulum provodili

12 . "i poroke na njoj umnožili,"

13 . "pa je Gospodar tvoj - bič patnje na njih spustio,"

14 . "jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi."

15 . " Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: ""Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!"""

16 . "A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: ""Gospodar moj me je napustio!"""

17 . "A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete,"

18 . "i da se puki siromah nahrani - jedan drugog ne nagovarate,"

19 . a nasljedstvo pohlepno jedete*

20 . i bogatstvo pretjerano volite.

21 . A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi

22 . "i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,"

23 . "i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti - a na što mu je sjećanje?! -"

24 . "i reći: ""Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!"""

25 . "Tog Dana niko neće kao On mučiti,"

26 . i niko neće kao On u okove okivati!

27 . "A ti, o dušo smirena,"

28 . "vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,"

29 . "pa uđi među robove Moje,"

30 . i uđi u Džennet Moj!

 

 

 

In this page you can listen Al-Fagr in English, Al-Fagr and read and download Al-Fagr in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Fagr translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Fagr in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top