Ko su ličnosti kraja svijeta?

Stoljeće u kojem mi živimo je doba radosnih otkrovljenja kada se ostvaruju predznaci kraja svijeta koji su opisani u hadisima našeg Poslanika (savs) i u djelima islamskih učenjaka. Uzastopnim događanjem ovih predznaka cijeli je islamski svijet ušao u stanje najsvetijeg isčekivanja: isčekivanja drugog dolaska Poslanika Isaa (as), pojave hazreti Mahdija(as) i islamskih moralnih vrijednosti koje će prevladati na Zemlji.

Kraj svijeta je koncept koji se odnosi na period neposredno pred Sudnji dan. Karakteristike i predznaci kraja svijeta su detaljno opisani u hadisima našeg Poslanika (savs). Informacije o kraju svijeta su sadržane u osnovnim temama nekih od najpouzdanijih  i najbitnijih islamskih izvora. Na osnovu ovih izvora možemo opisati karakteristike kraja svijeta na slijedeći način:

Kraj svijeta se sastoji od dvije odvojene faze. Prva faza kraja svijeta je porast opadanja morala, gladi i siromaštva, gdje konflikti, bezvlašće i neredi uzrokuju strah i nelagodu, i kada većina čovječanstva pati od nedostatka ljubavi, saosjećanja i kolegijalnosti. Nakon završetka tog mračnog perioda započet će „Zlatno doba“ kada će naš Gospodar poslati Poslanika Isaa (as) natrag na Zemlju i kroz hazreti Mahdija (as) izvesti ljude na ispravan put. Allahovim odobrenjem „zlatno doba“ će biti vrijeme kada će obilje, mir, sigurnost, pravda i ljubav prevladati svijetom. 

Historijski rasplet i bitni događaji će se togoditi pred kraj svijeta. Pojedinci koji će biti instrumenti posredstvom kojih će se ovo događati su najsvetiji i najuzvišeniji ljudi. Jedna od ovih svetih osoba kraja svijeta, Poslanik Isa (as) koji je uzdignut u okrilje nešeg Gospodara prije nekih 2000 godina, vratit će se na Zemlju u ovom periodu koji je odredio Allah. Informacije obezbjeđene u hadisima i u ajetima Kur'ana pokazuju da će se njegovo drugo pojavljivane dogoditi pred kraj svijeta. 

Pri tome, u hadisu našeg Poslanika (savs) je nagovjestio dobre vjesti da će se hazreti Mahdi (as) pojaviti tokom ovog  vremena i ispuniti svijet mirom i pravdom. Nadprosječne moralne osobine i časna intelektualna borba hazreti Mahdija (as) su detaljno opisane u hadisima. Naš Poslanik (savs) je zapovjedio iskrenim muslimanima da slijede hazreti Mahdija (as) kada se pojavi. Poslanik Isa (as) i hazreti Mahdi će predvoditi intelektualnu borbu protv nevjerništva tokom perioda pred kraj svijeta i, Allahovim dopuštenjem, bit če instrumenti putem kojih će Kur'anske  moralne vrijednosti prevladati na Zemlji.  

U hadisima je također objašnjeno i šta će biti glavna sila otpora Poslaniku Isau (as) i hazreti Mahdiju (as) u njihovoj velikoj borbi.  Ova negativna sila je antikrist (Dedžal). Ime Dedžal, posmatrano je kao jedan od najvećih predznaka Sudnjeg dana prema pouzdanim hadisima i osnovnim islamskim tekstovima, vuče korijen iz „djl“, što znači „lažov, prevarant, onaj koji zbunjuje srca i umove, mijenja dobro za loše, istinu za neistinu, onaj koji skriva pravo lice stvari uljepšavanjem, izgrednik koji se kreće svuda po skrivenim čoškovima, zli.“

Vrlo detaljne informacije je obezbjedio naš Poslanik (savs) u svojim govorima koje se tiču povratka Poslanika Isaa (as) i hazreti Mahdija (as), njihovih fizičkih osobina, kada i gdje će se pojaviti, aktvinosti kojima će se baviti kao i onim osobinama po kojima se razlikuju od ostalh ljudi i  na osnovu kojih će biti moguće prepoznati ih. Također, hadisi sadrže značajne informacije o metodima koje koristi antikrist da bi se suprotstavio ovim svetim osobama, kojim će tehnikama ljude privlačiti na svoju stranu i kako se on može prepoznati.

Vrlo je mudro od našeg Poslanika (savs) što je obezbjedio tako detaljne informacije o polaniku Isau (as), hazreti Mahdiju (as) i antikristu jer je tako omogućio ljudima da ih lakše prepoznaju kada se pojave. Iako ih se očekuje oko četrnaest stoljeća i uprkos tome što postoji toliko detaljnih informacija o njima, ipak ih većina ljudi neće prepoznati ili će ih pogrešno identificirati. Sigurno je da će antikrist, koji će voditi intenzivnu borbu protiv njih, odigrati glavnu ulogu u neuspjehu ljudi da prepoznaju Poslanika Isaa (as) i hazreti Mahdija (as). Antikrist će se protiviti Poslaniku Isau (as) i hazreti Mahdiju (as) pred kraj svijeta i nastojat će raširiti nevjerništvo među ljudima, pri tome se služeći svim raspoloživim sredstvima da ih navede na zlo. Pojavljivat će se pred ljudima u različitim formama radi obmane i prevare tako da neće biti moguće spoznati da se radi o negativnoj sili, i baš kao i Poslanik Isa (as) i hazreti Mahdi (as), neće biti identifikovan odmah. U svom maniru imat će utjecaj na veliki broj ljudi, lažima i upućivanjem na put koji njemu odgovara. Zaista, pod indokrinacijom antikrista, ogromna većina ljudi će se urotiti protiv Poslanika Isaa (as) i hazreti Mehdija (as) i borti će se protiv njih. Iz tog razloga, u ranim godinama njihova dolaska, broj onih koji će voljeti Poslanika Isaa(as) i hazreti Mahdija (as) i koji će podržavati ove svete osobe bit će veoma mali, a čak i neki od onih koji će povjerovati u njih postepeno će im okretati leđa.

Bez sumnje, ovo će biti jedna od onih začuđujućih situacija koja tjera na razmišljanje.  Ovo je zbog toga što će Poslanik Isa (as) i hazreti Mahdi biti najnaprednije i najvrijednije osobe koje će se ponašati samo u skladu s Alahovim odobrenjem, koje će težiti iskreno za spasom cijelog čovječanstva na ovome i na slijedećem svijetu, i koje će donijeti mir i obilje ljudima. U normalnim okolnostima svi muslimani koji žive u vrijeme kada se ostvaruju predznaci Sudnjeg dana, jedan po jedan, i kada se pojava ovih svetih osoba očekuje, trebali bi se nadati dolasku Poslanika Isaa (as) i hazreti Mahdija (as) s velikom radošću i ushićenjem. Kada se pojave muslimani bi također trebali biti u mogućnosti da ih prepoznaju i uvide njihove nadprosječne moralne osobine u skladu s onim osobinama koje su opisane u hadisu. Svaki musliman koji jasno uoči povoljne aktivnosti koje će poduzimati Poslanik Isa (as) i hazreti Mahdi (as) bi trebao poželjeti da im se pridruži i da podrži istinsko zajedništvo s njima, te da djeluje uz njih. Svi bi se muslimani trebali natjecati jedni s drugima u entuzijastičnoj podršci prema njima. S druge strane, međutim, kako je prethodno navedeno, uprkos tome što će mnogi ljudi doživjeti ove događaje, većina njih neće uspjeti da prepozna Poslanika Isaa (as) i hazreti Mahdija (as), ili čak i ako ih prepoznaju izbjegavat će da stanu na njihovu stranu iz ovog ili onog razloga.

Ovi predznaci iz hadisa  otkrivaju važnost ispravnog informisanja muslimana po pitanju predzanka dolaska  ličnosti perioda pred kraj svijeta, osobina koje ih razlikuju od drugih ljudi i borbe bazirane na lažima koje će antikrist smišlajti protiv njih. Ne smije se zaboraviti da će kraj svijeta biti period u kojem će ljudi imati poteškoće da razlikuju ispravno od pogrešnog i kada će udaljavanje od religije uzrokovati velike nerede i zabune na svijetu. Allahovim dopuštenjem, ove informacije će zaštititi muslimane od konfuzije dobra i zla u takvom vremenu i omogućiti im da shvate istinu.

Cilj ovog članka je da osposobi sve muslimane da prikupe najpouzdanije informacije o dolasku Poslanika Isaa (as) i hazreti Mahdija (as), te o antikristu, u svjetlu Kur'anskih ajeta , hadisa našeg Poslanika (savs) i izjava velikih islamskih učenjaka. Ovo je također sa svrhom eliminacije svih mogućih razloga zbog kojih bi muslimani mogli da ne prepoznaju Poslanika Isaa (as) i hazreti Mahdija (as), kada se ove svete ličnosti pojave, i da im omogući da razotkriju mjere obmane koje će poduzeti antikrist, te da muslimani pogriješe pri suočavanju s takvim historijskim događajem. Izlaganje svih ovih informacija bi trebalo poslužiti kao sretstvo uz pomoć kojeg će muslimani odlučiti da stanu na stranu ovih časnih osoba i da im pruže najveću raspoloživu podršku. 

Uvijek se moramo podsjećati da je period u kojem živimo onaj koji se očekvao posljednih 1400 godina. Iz tog razloga, svi muslimani koji su svjesni ovoga i koji žele da uživaju čast borbe uz ove svete ličnosti moraju pročitati informacije sadržane u ovom članku s najvećom pažnjom i dobro paziti da ne budu pogrešno informisani i usmjereni, što bi ih moglo spriječiti da slijede istinu. Moraju biti svjesni onoga što ih može spriječiti da prepoznaju ove svete osobe i da prihvate sva sredstva koja će im omogućiti da ih identifikuju ispravno.

2012-03-29 15:51:21

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top