TEHNOLOGIJA JE BOŽIJA MILOST PREMA ČOVJEČANSTVU!

Tehnologija je Božija milost prema čovječanstvu! Sva bića koja svakodnevno srećemo su dokazi Božijeg uzvišenog stvaranja, svako pažljivo oko koje detaljno ispita ta bića uvjerit će se da posjeduju potpuno čudesne osobine. Činjenica da neki ljudi ne uspjevaju da uoče ovo veličanstveno stvaranje s kojim se sreću svaki dan prioizilazi iz njihovog neuspjeha da pažljivo sagledaju svoje okruženje.

Tehnologija je način na koji ljudi oblikuju predmete na svijetu u skladu sa svojim potrebama. Ako pogledamo tehnološke proizvode oko nas primjetit ćemo da se sastoje od metala  poput željeza, bakra, cinka i aluminijuma, ili od plastike, koja je derivat ulja. Da ove supstance, a posebno metali ne postoje na Zemlji, da ljudi nemaju sredstava da ih koriste, onda ne bi bilo moguće uopšte govoriti o tehnologiji.

Pažljivo ispitivanje tek nekoliko ovih elemenata ukazuje kakvu čudesnu strukturu  ove supstance na koje smo toliko navikli u našem svakodnevnom životu, posjeduju.  U svojoj knjizi “Sudbina prirode” u kojoj opisuje kako su zakoni prirode i elementi u univerzumu specijalno dizajnirani za ljude, slavni australijski molekularni biolog Michael Denton kaže slijedeće o elementu željezo:

“Od svih metala najvažniji za život je željezo… gravitacija je privlačenjem atoma željeza u Zemljino jezgro stvorila toplotu koja je uzrokovala prve hemijske diferencijacije Zemlje, isparavanje gasova u primarnu atmosferu i, u konačnici, formiranje hidrosfere...”

Michael Denton nastavlja naglašavati ogromnu važnost željeza, koje je neophodno za besprijekorno disanje, za ljudski metabolizam:

“I željezo je ono što svojim delikatnim povezivanjem sa oksigenom u hemoglobinu ljudske krvi u stanju je prenijeti u potčinjenom obliku intenzivno reaktivne atome, dragocijene izvore energije u respiratornu mašineriju ćelije, gdje se ta energija oksigena koristi da potakne životne aktivnosti”

Iz ovoga je očito da je željezo metal od najveće važnosti za svaki aspekt života, od najosnovnijih fizičkih ravnoteža do naše sposobnosti da koristimo zrak koji udišemo. Kako Denton kaže:

“Bez atoma željeza ne bi bilo života na bazi karbona u kosmosu, ne bi bilo supernove, ni zagrijavanja primitivne Zemlje, niti atmosfere ili hidrosfere. Ne bi bilo zaštitnog magnetnog polja, niti Van Allen-ovih pojaseva radijacije, ni ozonskog sloja, niti metala iz kojeg bismo crpili hemoglobin (u ljudsku krv), ni metala koji bi ukrotio reaktivitet oksigena i ne bi bilo oksidativnog metabolizma.”

Sve od najranijeg vremena, željezo je bilo najvažniji element koji su posjedovale civilizacije. Fenomen poznat kao industrijalizacija je nastao zahvaljujući čeliku, koji je mješavina željeza i karbona. Thenologija je produkt  industrije. Na primjer, da nije bilo željeza, nivo globalne tehnologije ne bi prevazilazio nekoliko drvenih alatki.

Ukratko, prisustvo velikih količina ovog elementa kojeg znamo kao željezo u Zemlji je milost od Boga za ljudska bića. Zaista, Bog ulazuje na ovo u Kur’anu izjavom u suri nazvanoj  “Hadid,”  ili  “Željezo:”

“Mi smo izaslanike Naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali – a gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi – i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, moćan i silan. “ (Sura al-Hadid, 25)

Željezo, “u kojem leži velika snaga i koje ljudima koristi,” je milost koja omogućava ljudima da razvijaju  tehnologiju. Dakle, sve napravljeno od metala i čelika, koji je željezo ojačano karbonom, mora biti manifestacija Božije milosti za nas. Zgrade, različite vrste motornih vozila, aviona, mostova, željeznica, nebodera i toliko mnogo drugih stvari postoje zahvaljujući tome što je Bog stvorio željezo, “u kojem leži velika snaga” i rasuo ga po Zemlji. Pri tome, ne smijemo naravno zaboraviti da je Bog ljudima dao tijela, umove  i svjest kojima oni koriste ove alate.

Od topljenog željeza do kompjutera

Kada se elementi od kojih se pravi napredna tehnologija na Zemlji pažljivo sagledaju, možemo uočiti znake Allahove kreativne umjetnosti u svima njima.  

 

Početna tačka za tehnologiju je metalurgija; drugim riječima, proces topljenja i obrade metala… da bi se izveo ovaj proces, neophodno je postojanje prikladnih metala i sredstava kojima ih možemo istopiti i oblikovati.

Jedan od njih je vatra.  Denton obezbjeđuje slijedeće objašnjenje ove teme:  

“Naša sposobnost da rukujemo vatrom nije samo trivijalna sposobnost jer smo kroz upotrebu vatre omogućili tehnološki napredak.  Preko vatre došli smo do metalurgije i metalnog alata, te eventualno i hemijskog znanja. Iz razloga što su metali jedini prirodni provodnici energije, otkriće elektromagnetizma i elektrike, čak i razvoj kompjutera, su sve u kranjoj liniji, rezultati našeg drevnog ovladavanja vatrom…”

Fenomen o kojem Denton govori kao o sposobnosti ovladavanja vatrom zapravo je Allahov blagoslov stavljanja vatre ljudima na raspolaganje. Sa naučnog aspekta, uočljivo je da vatra ima upravo odgovarajuću strukturu za ljudski život na Zemlji. Vatra počinje paljenjem zapaljivih predmeta. Ono što čini neki predmet zapaljivim je prisustvo karbona u njemu. Kada karbon i oksigen reaguju jedan s drugim, oni otpuštaju ogromnu količinu toplote, koju mi vidimo i percipiramo kao vatru.

Zemlja bi se mogla pretvoriti u vatrenu kuglu u svakom trenutku

Međutim, postoji jako bitna stvar ovdje koju ne bi smjeli propustiti: oksigen čini nekih 21% Zemljine atmosfere, a karbon postoji unutar svakog živog bića, uključujući i naša vlastita tijela. Drugim riječima, materijali od kojih nastaje vatra nalaze se jedan pored drugoga posvuda na svijetu. Pa zašto onda ove molekule automatski ne reaguju jedna s drugom? Zašto se sve odjednom ne zapali?

Dublja analiza ovog pitanja pokazuje da postoji prilično zaprepaščujuća osobina vatre. Zbog svojih hemijskih osobina, oksigen i karbon reaguju i proizvode vatru jedino na visokim temperaturama. Dakle, visoke temperature su ključne za nastanak vatre negdje. Kada neko trlja dva štapića jedan o drugi da napravi vatru, ono što on radi je da zapravo podiže temperatuju trenjem. Da bi zapalili šibicu morate brzo zagrijati štapić prevlačeći ga preko grube površine.

Da nije vatre i elemenata od kojih nastaje život na Zemlji ne bi bio moguć. Da su oksigen i karbon samo malo skloniji reagiranju jedan s drugim onda bi i malo podizanje temperature zraka uzrokovalo da se ljudska bića, životinje i biljke odjednom zapale. Na primjer, neko bi hodajući pustinjom odjednom mogao da se zapali, baš kao i šibica, ako bi izašao vani u najvrelijem periodu. Biljke i životinje bi bile suočene s istom opasnošću. I naravno ne bi bilo ni govora o normalnim životu na takvom svijetu.

S druge strane, da je oksigenu i karbonu potrebna nešto viša temperatura od one koja zaista i jeste, ljudi nikada ne bi uspjeli zapaliti vatru. Vatra bi onda bila mitska forma energije koja bi se dešavala samo kao rezultat udara groma u šumu. Strukture oksigena i karbona uspostavljaju najprikladniji oblik vatre kako bi bilo moguće da ju koriste ljudi. Denton također primjećuje da ljudska fizička građa (šake, ruke, mogućnost pokreta, čulo vida i td.) jeste ona idealna za korištenje vatre. On nadalje naglašava da je Zemlja idealno okruženje za paljenje vatre:

“Upotreba vatre zavisi naravno i od dodatnih faktora okruženja, od dostupnosti drveta, na primjer, i relativno suhe klime. Ako ovi dodatni faktori nisu povoljni, onda uprkos svim fizičkim i mentalnim adaptacijama koje nas čine Homo sapiensima i uprkos prikladnosti Zemlje kao prebivališta za život baziran na karbonu, nijedno: vatra, metalurgija, hemija, niti bilo kakav naučni porces ne bi nikada bio moguć.”

Svi uvjeti koji omogućavaju ljudima da razvijaju tehnologiju su stvoreni sa idejom strukture i vrijednosti. Allah ističe ovo u Kur’anu, govoreći nam da je supstanca vatre specijalno stvorena:

“Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.” ( Sura Ya-Sin, 80 )

Allah je stvoritelj svih blagoslova

Uz činjenicu da je vatru moguće kontrolisati, postoji još jedan bitan dizajn koji čini metalurgiju mogućom: metali na Zemlji se tope i poprimaju tečnu formu na temperaturama do kojih seže vatra. Na primjer, čelik zahtjeva temperature od 1535 ° C da bi se topio; a ovo se može postići samo snažnom vatrom.

Ako bi nivo toplote koji je potreban da se istopi željezo bio previsok da bi se dosegao gorivim na Zemlji onda ne bi bilo nauke kakva je metalurgija. Allahovom voljom, međutim, i načinom na koji je On obezbjedio ljudima razne vrste sredstava, ljudi su proizveli  neka veličanstvena djela. Prateći kratak siže naučnog razvoja čovjeka, Denton nastavlja komentarisati:

“Ali iako je putovanje bilo dugo…dokazi pojačano upućuju da kraj nikada nije bio upitan, da smo slijedili put već označen do kraja i da naš uspjeh nije ni u kom slučaju pitanje koincidencije… privučeni smo predodređenom stazom da bism otkrili vatru kao rođenje nauke i kao otkriće kako smo mi u stvari u centru poretka prirode.” 

Sve ove informacije koje je obezbjedio Michael Denton, profesor biohemije, koristeći se naučnom terminologijom, otkriva činjenice koje vjernik uči iz Kur’ana: Allah je stvorio Zemlju za život ljudo. Postavio na njoj druga bića čovjeku na raspolaganje i obogatio ga sa svim oblicima blagoslova. Naš Gospodar nam govori u Kur’anskim ajetima:

“Allah je stvoritelj nebesa i Zemlje; On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite; i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom; i daje vam svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. – Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.” ( Sura Ibrahim, 32-34)

2012-05-25 10:50:49

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top