SVETI PREDMETI U TIBERIJADSKO JEZERU NEĆE NI PROPASTI NITI PRETRPJETI NIKAKVE PROMJENE DOK IH HAZRETI MAHDI (AS) NE IZVADI

 

U “Al-Ghaybah al-Numani-ju”: Ibn Ukda prenosi od Abdullaha ibn Sinana, a on od Muhammeda ibn Mufaddala, Sa’dan ibn Ishaka, Ahmed ibn Huseina, Muhammeda al-Qatvanija i Hasana ibn Mahbuba:

Čuo sam Abu Abdullaha [Ja’far Sadik (as)] da kaže:

Mosaove [as] stvari su bile grana jednog drveta iz Dženneta koju mu je  Džibril  [as] pželio da ode u grad Medjen. Te stvari su u Tiberijadskom jezeru zajedno sa tabutom posalnika Adema [as]. One ne stare niti će se promijeniti dok se Kijam [Hazreti Mahdi (as)] ne pojavi i ne izvuče ih.

Majlisi, Bihar al-Anwar, Beirut, 1404, tom 52, str. 351.

MUSAOVE A.S. STVARI I SAKINA (SMIRAJ) SE NALAZE U MUSAOVOJ A.S.  ARCI

SAKINA (SMIRAJ) JE NADAHNUĆE OD ALLAHA KOJE MOŽE GOVORITI

Muhammed ibn Hasan ibn Ahmad ibn Walid (ra) prenosi od Yunusa ibn Abdurrahmana, a preko Muhammeda ibn Hasana as-Saffara, Ibrahima ibn Hašima and Ismaila ibn Merrara:

Pitao sam Abu’l Hasana [as]:

“Kakva je stvar bila “Musaova a.s. arka” i koje su bile njene dimenzije?”

3 x 2 JardEe” odgovorio je.

Šta je unutra?” rekao sam.

Musaove a.s. stvari i sakina” kaza.

Šta je sakina?” Pitao sam.

To je Allahovo nadahnuće koje govori. Kada god bi se desilo da se počnu raspravljati oko bilo čega, on bi im se obratio i objasnio bi i mono što žele znati“ rekao je.

Šeih al-Saduk, Maan al-Akhbar, Qum, 1361, str. 284-285

SAKINA JE SLATKI POVJETARAC IZ DŽENNETA

Moj otac (ra) prenosi od Abu Hammama Ismaila ibn Hammama preko Sa’d ibn Abdullaha i Ahmada ibn Muhammada ibn Isaa:

Imam Riza [as] pitao je nekog, “Šta misliš šta je Sakina?” Oni oko njega nisu znali pa su pitali njega šta je to.

Odgovorio je:

Te slatki povjetarac iz Dženeta. Dolazi u obliku ljudskog bića i prati poslanike. Poslan je Ibrahimu a.s. kada je gradio Kaabu i pokazao mu šta da radi pa je on u skladu s time postavio temelje.”

Šeikh al-Saduk, Maan al-Akhbar, Qum, 1361, str. 285

2013-01-07 19:17:38

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top