“PO PRVI PUT U HISTORIJI DOGODILO SE DA JE FILOZOFIJA KOJA NEGIRA ALLAHA PREVLADALA ŠIROM SVIJETA. TO NAZIVAMO DEŽALOVIM SISTEMOM. I TO JE UZROK STAGNACIJE, NESREĆE, EKONOMSKE KRIZE I TRAGEDIJA NA SVIJETU…”

 

Marksističko-lenjinističko razmišljanje se smatra najnanajvećom i najuzvišenijom kvalitetom, te najmodernijom folozofijom i ideologijom u Francuskoj, ali i u cijeloj Europi. Tako se shvata i u Njemačkoj. Ljudi se dive marksizmu i lenjinizmu širom svijeta. Francuska država doslovno obožava marksizam (sigurno je Allah iznad toga). Čitava država, svi, su marksisti.

Neki od moje braća u Turskoj nisu dobro obrazovani. Neki od naše braće sa jugo-istoka nisu dobro informisani. Zato je kulturološki napad toliko važan. Prvo što treba učiniti jeste intelektualno slomiti strukturu i mentalitet marksizma, darvinizma… Darvinizam i materijalizam se danonoćno ubrizgavaju u nježne, mlade umove pomoću armije od više miliona prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom, srednjem i univerzitetskom obrazovanju, te pomoću hiljada stranica punih informacija o tome. I onda pitaju: “Zašto je ta osoba postala marksist? To je tako neobično.” Drugačije kazano, “Ne bi trebalo da je on marksist, ali jeste.”

Pogledajte te udžbenike. Zar ne govorite o materijalizmu od prve do posljednje stranice u svojim udžbenicima? Zar ne podučavate darvinizam u njima? O čemu govorite u vašim školskim udžbenicima? Kažete “Allah jeste Stvoritelj, ali to je samo vjerovanje i ja to poštujem.” A onda nastavljate: “Dozvolite da vam kažem istinu. Kada posmatramo naučno, realno moderna nauka kaže da nema Allaha,” to je ono što govorite. Ne dao Allah! (Sigurno je Allah iznad toga). “Mogu vam i dokazati,” kažete.  “Nalazite se na planeti koja je nastala slučajnom eksplozijom. Takve su se stvari dešavale na mnogim mjestima, a ovo je samo jedno od njih. Na njoj je bila jedna barica. Tamo je slučajno nastao protein. Onda je slučajno nastala ćelija, i ta se ćelija umnožavala i pretvorila u ribu. Ta ista riba se onda popela na drvo i postala majmun, a onda ste nastali vi. Sve se to dogodilo slučajno. Dakle, ne postoji Allah,” zaključujete. Ne dao Allah! (Sigurno je Allah iznad toga). Time vi govorite: “Nema meleka/anđela, nema Ahireta/vječnosti, nema Dženneta/raja ni Džehenema/pakla.” A onda kažete: “Hajde da razgovaramo o Kur’anu.” Ako želite učiti o Kur’anu to će biti vaš izborni predmet, ja vas mogu o tome podučavati.” I učenici kažu: “Da, naučite nas nešto o Kur’anu.“ A vi kažete: “Prvo naučite Kur’anske ajete napamet.” A učenici vas pitaju: “Dobro, ali drugačije ste nam rekli na času biologije, i rekli ste da je to naučna istina. A šta je sada ovo?” i vi im odgovorite: “Ovo sada je religija. Ali ne smijete mješati to dvoje. Ako želite vjerovati, možete, ali istina, stvarnost je evolucija,” nastavljate.  “Istina je da Allah ne postoji (Sigurno je Allah iznad toga) i da je sve nastalo slučajno” kažete im.

(Međutim, činjenica je da) proteini ne mogu nastati slučajno. Struktura proteina slična je čipki koju nose žene. Izuzetno je složena i osjetljiva, u obliku je aa - bb - cc. Veoma je osjetljivog dizajna, te je, time, i protein veoma osjetljiva molekula. Dašak vjetra i ona nestaje. Približite ju željezu ili bakru i umrijet će. Bilo šta da pokušate… Približite ju amonijaku i raspast će se. Proteini su veoma delikatne supstance.

Mora postojati ćelija da bi nastao protein. Drugim riječima, potreban je još jedan protein. I to odmah uništava sve teorije slučajnog nastanka zato što je nemoguće da protein nastane samostalno. Znaju oni da je u praksi nemoguće da protein nastane slučajno. Šta je Dawkins rekao? “Protein je možda došao iz svemira,” kaže on. A kada ga pitaju koje napravio protein u svemiru, on im prosto kaže da se ne brinu oko toga.

Sada ima puno nesreća, nema napretka, mnoge tragedije se dešavaju na svijetu. Ekonomska kriza je posvuda, kao i ratovi i cijeli svijet pati. Ne dao Allah! (Sigurno je Allah iznad toga). Filozofija koja dovodi u pitenje Allaha prevladala je na svijetu. To zovemo Dedžalovim sistemom. Ovo je prvi put u historiji svijeta. Nikada ranije se takvo nešto nije desilo, od nastanka svijeta. Ovo je prvi put da 99% svijeta ne vjeruje, da ne pripadaju ni jednoj religiji i da su ateisti. Takvo nešto se nikada ranije nije dogodilo. Uvijek su postajali vjernici i društva koja su sačinjavali vjernici. U krajnjem slučaju, vjerovali su u idole ili u nešto drugo, kamenje možda (Sigurno je Allah iznad toga). Ali ovo je prvi put da sistemi u potpunosti negiraju Allaha. Postojali su pravi poslanici i prave religije. Faraon je odbio islam, ali čak i on je vjerovao u Stvoritelja. Oni su možda vjerovali u Ahiret/vječnost. Zato su stavljali hranu i piće u grobnice, pa čak i svoje pse, jer su vjerovali da će ih povesti sa sobom kada budu oživljeni. Ovo je prvi put da se ateistička ideja, jedna ideja koja potpuno negira Allaha i drži da je svijet nastao samo totalnom slučajnošću, prevladala tako sveobuhvatno. Ovo je naziv za Dedžalov sistem.

Mahdijev sistem se protiv ovoga bori. Veoma brzo, zahvaljujući Isau (savs) Mesihu/Mesiji i hazreti Mahdiju, svi će postati vjernici i islam će zavladati svijetom, Inša’Allah/ako Bog da. 

 

(Riječi Adnana Oktara 17.01.2013. godine, A9 TV)

2013-03-30 11:52:36

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top