Fenomenalne etape stvaranja i Kur'an

U Kur’anu se upuæuje na meğusobno razlièite tri etape stvaranja èovjeka u majèinoj utrobi. I, dosita, danas i Moderna biologija, takoğer, ukazuje na to da se emriološki razvitak bebe u maternici odvija u tri etape. Ovo se pitanje se nalazi meğu temeljnim poglavljima u svim embriološkim knjigama koje se danas na medicinskim fakultetima izuèavaju kao nastavni udžbenici. Ilustracije radi, ova èinjenica se na slijedeæi naèin navodi u jednoj od temeljnih knjiga embriologije: “Život u maternici odvija se u tri etape: preembrionik (prve dvije i po sedmice),embrionik (do kraja 8. sedmice) i fetal (od 8. sedmice do roğenja)”. (Williams P., Basic Human Embryology, 3. edition, 1984, str. 64) .

Ove etape, koje je Allah, dž. š., postupno stvorio, saèinjavaju razlièite stepene razvoja bebe. Ovaj fenom je Allah, dž. š., na slijedeæi naèin saopæio u Kura’nu: “...On vas stvara u utrobama matera vaših, dajuæi vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda
odmeæete?” (Ez-Zumer, 6).


Iznošenje ovako krajnje ispravnih nauènih èinjenica u Kur’anu, nesumnjivoje dokaz da to nije djelo èovjeka, veæ da su to rijeèi koje pripadaju jedino Sveznajuæem, Allahu, dž. š.


2011-01-19 15:07:14

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top