Atlas Stvaranja-1

Spremi knjigu

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
3 / total: 32

2. Primjerci Fosila Nađeni u Sjevernoj i Južnoj Americi (1/5)

Primjerci Pronađeni u Sjevernoj Americi

Canada map

Green River fosilna nalazišta su jedna od najvažnijih u Americi i datiraju iz perioda Eocena (prije 55-34 miliona godina). Prva iskopavanja desila su se 1850-ih. 1856. godine, arheolog, dr. John Evans, naučnim krugovima je predočio fosil ribe pronađen u ovoj regiji i od tada Green River ulazi u naučnu literaturu.

Green River je pritoka rijeke Kolorado. Green River Formacija je planinsko-jezerski predio koji se prostire na području tri države. Dio leži istočno od Uita Mountains na jugozapadu Kolorada, dok širi dio leži na jugozapadu države Wyoming. Strukturu stijena Green Rivera čine različiti slojevi čiji sastav varira zavisno od dubine. I zastupljenost fosila takođe je promjenjiva.

Canyonland National Park

Canyonland National Park, Colorado

Da dans, u iskopinama Green Rivera pronađeno je nekih 60 fosila zasebnih vrsta kičmenjaka, i bezbroj fosila beskičmenjaka.

Ohio je država sa bogatim fosilnim nalazištima. Geološka istraživanja su pokazala da je Ohio prije 510 miliona godina ležao južno od ekvatora. Kako su se kontinenti razdvojili i Sjeverna Amerika se nastavila kretati do pozicije na kojoj je sada, Ohio je bio potopljen nekoliko puta. To objašnjava veliki broj fosila pronađenih u Ohio, a koji datiraju iz Paleozoika (prije 543-514 milina godina)

Druga država bogata fosilnim nalazima je Utah. Raznovrsni fosili, od beskičmenjaka do raznim morskih bića, od reptila do sisara su iskopani na tom području. Miksroskopski fosili nedavno iskopani na predjelu uinta Mountains su otkrili i fosilni sloj u datira još iz Kambrija.

I kao i drugi fosili iskopani širom svijeta, i ovi pokazuju da ne postoji razlika između današnje pastrmke, raka, vilinog konjica, pauka, muha i kornjača i onih koje su živjele prije nekoliko stotina miliona godina. Sljedeći primjeri pokazuju da ove vrste nikada nisu pretrpile promejne niti evoluirale:

A fossil research area in Wyoming A fish fossil found in Green River, Wyoming

A fossil research area in Wyoming

A fish fossil found in Green River, Wyoming

 

Kaibab, fossil, limestone transportation of the fossil

Left, Kaibab limestone averages about 250 million years old and forms the surface of the Kaibab and Coconino Plateaus. Fossils that can be found in this layer are coral, mollusks, sea lilies, worms and fish teeth..

Right, transportation of the fossil.

 

garfish fossils

Iglica

Starost: 54 -37 miliona godina
Veličina: 39 cm duga; matrica: 29 cm x 40 cm
Lokacija: Lincoln County, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocene

Stotine prikupljenih fosila ribe iglice pokazuju da ova, i danas živuća riba nije pretrpila nikakve promjene kroz milione godina. Iglica sa slike, stara između 54-37 miliona godina, se ni po čemu ne razlikuje od onih koje obitavaju u

 

poplar leaf fossil

Raža

Starost: 54-37 miliona godina
Veličina: 8 cm x 3.8 cm; matrca: 12.7 cm x 10 cm
Lokacija: Lincoln County, Wyoming
Period: Eocen

Ova raža žutulja spada u hrskavičave ribe. U opasnosti se brani otrovnom bodljom na vrhu repa. Oči su im smještene na vrhu spljoštenog tijela, dok se usta nalaze ispod. Poput ajkula, one pronalaze hranu pomoću čula mirisa i organa sa električnim čulima. Žive uglavnom na dnu, skrivajući se u pijesku.

Fosil sa slike je dokaz da ribe nisu evoluirale. Raže žutulje koje su živjele prije 50 miliona godina se ne razlikuju od današnjih. Od tada do dans nisu zabilježene promjene u strukturi raža. da se evoulucija stvarno desila, ostavila bi tragove u vidu fosila koji označavaju faze promjena.

Međuim, svaki fosil raže otkriven do danas identičan je današnjoj raži. Sve ovo pobija teoriju evolucije.

 

stingrays, fossil

Haringa

Starost: 54 - 37 miliona godina
Veličina: 9.3 cm
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

"Živi fosili " otkrivaju da vrste nisu evouluirale, već da su stvorene. Vrste nisu dobile svoje složene strukture slučajno, već su stvorene savršene, i do danas žive u formi u kojoj ih je stvorio Svemoni Bog.

Fosil haringe sa slike ovo potvrđuje. Haringe su ostale iste, milionima godina zadržavši isti oblik i strukturu kakvim su stvoreni. Fosil ove haringe govori da je teorija evlucije bazirana na laži.

 

sardine fossils

Krabae

Starost: 50 miliona godina
Lokacija: Oregon
Period: Eocen

Fosilni zapisi ubjedljivo pokazuju da se nikakva evolucija nije desila, niti u jednom geološkom razdoblju. Stotinama miliona godina vrste su ostale identične onima kakve pokazuju njihovi najstariji fosilni nalazi.

Kraba se nije promjenila za 50 miliona godina. Krabe i danas izgledaju ovako.

 

herring fossil

Grgeč

Starost: 54 - 37 miliona godina
Veličina: 30.4 cm
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Grgeči su ribe koje se prilagođavaju različitim uvjetima okoline i temperaturama vode. Žive u plitkim vodama, uglavnom u većim jezerima. Darvinistička tvrdnja da su živa bića evoluirala polahko se mijenjajući iz jedne forme u drugu, pobijena je i ovim fosilom grgeča koji ima istu strukturu kao i bilo koji današnji grgeč.

 

fossil, crabs

Kraba

Starost: 50 miliona godina
Lokacija: Oregon
Period: Eocen

Fosilni zapisi ubjedljivo pokazuju da se nikakva evolucija nije desila, niti u jednom geološkom razdoblju. Stotinama miliona godina vrste su ostale identične onima kakve pokazuju njihovi najstariji fosilni nalazi.

Kraba se nije promjenila za 50 miliona godina. Krabe i danas izgledaju ovako.

 

perch fossils

Grgeč

Starost: 54 - 37 miliona godina
Veličina: 30.4 cm
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Grgeči su ribe koje se prilagođavaju različitim uvjetima okoline i temperaturama vode. Žive u plitkim vodama, uglavnom u većim jezerima. Darvinistička tvrdnja da su živa bića evoluirala polahko se mijenjajući iz jedne forme u drugu, pobijena je i ovim fosilom grgeča koji ima istu strukturu kao i bilo koji današnji grgeč.

 

sumac fossil

List Ruja

Starost: 54 - 37 miliona godina
Veličina: 25 mm
Lokacija: Uintah County, Utah
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Kao i druga živa bića, i biljke su se pojavile u potpunosti formirane, sa svm svojim složenim strukturama. One su stvorene sa svim osobinama koje su ostale nepromjenjene do danas. stotine iljadafsilnih stataka biljaka iz svih slojeva ovo dokazuju. fosili pokazuju i da su vrbe uvijek bile vrbe, borovi borovi, a omorike ostale omorike.Svaki od ovih fosila negiraju evoluciju. Ovaj između 54 i 37 miliona godina star fosil lista ruja otkriva zabludu darvinista.

 

trout-perch, fossil

Pastrmski Grgeč

Starost: 54 -37 miliona godina
Veličina: 10.6 cm
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Pastrmski grgeči uglavnom žive u jezerima. Ako je neka vrsta preživjela do danas sa svim svojim savršenim osobinama, ne podlijegajući nikakim promjenama, onda je to jak dokaz da se nije desio model “postepene evolucija” kojeg zagovara Darwin. Ne postoji nekolicina, već milioni ovakvih primejraka na cijeloj Zemlji koji dokazuju stvaranje.

 

structure of herrings, herrings

Dvije Haringe

Starost: 54 - 37 miliona godina
Veličina: Matrica: 34.2 cm x 43 cm
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Kao ni ostala živa bića, ni haringa nije evoluirala tokom miliona godina. years.Njena struktura je i danas ista, i negira tvrdnje da su vrste nastale jedna od druge.

Ove dvije haringe su okamenjene zajedno, obje pokazuju da se nisu desile nikakve promjene strukturi haringi do danas.

 

trilobites, fossil

Trilobiti

Starost: 380 miliona godina
Veličina: 60 mm
Lokacija: Sylvania, Lucas County, Ohio
Formacija: Silica Shale Formacija
Period: Devon

Trilobiti su jedna od najvažnih morskih stvorenja koja su živjela tokom Kambrija, i za sobom ostavila mnoge tragove. Jedna od zadivljujućih osobina ovih bića je struktura njihovih očiju koja se sastoji od mnoštva jedinica-sočiva. poput heksagonalne strukture oka insekata, svaka od ovih jedinica funkcoiniše kao zasebno sočivo. Svaka percipira različitu sliku, koje se tek u mozgu spajaju u jedinsvenu sliku.

Istraživanja pokazuju da oči nekih trilobita je sačinjavalo i do 3000 leća, što znači da je u mozak ovog zglavkara primao 3000 različitih slika i pretvarao ih u jednu.

Ukratko, morsko stvorenje, koje je živjelo prije 530 miliona godina posjedovalo je izuzetno složenu strukturu očiju i mozga – savršenu strukturu koja nije mogla nastati slučajnim promjenama – evolucijom.

 

fossil, herrings

Haringe

Starost: 54 -37 miliona godina
Veličina: Matrica: 31 cm
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Na slici su haringe koje su vjerovatno zajeno uginule iznenadnim zatrpavanjem. Fosilizirana peraja i repovi ne pokazuju znakove ošteenjća. Jako dobro očuvane očne duplje i skelet identični današnjima dokazuju da se evolucija nije odigrala ni u njihovom periodu.

 

juvenile, rabbit, fossil

Mladunče Zeca

Starost: 30 miliona godina
Lokacija: Lusk, Wyoming
Formacija: White River Formacija
Period: Oligocen

30-miliona-godina star fosil zeca, identičan je današnjem zecu i pokazuje da nije bilo promejne ni u ovoj vrsti.

 

Trout-perches, fossil

Pastrmski Grgeč

Starost: 50 miliona godina
Veličina: 65 mm u dužinu; matrica: 90 mm x 45 mm
Lokacija: Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Postoje razne vrste pastrmskog grgeča. Skoro svaka postoji u fosilnom zapisu i pokazuje kako su izgledali isto proteklih stotine miliona godina.

 

sea urchins, structure, fossil

Morski Jež

Starost: 295 miliona godina
Veličina: Matrica: 110 mm x163 mm
Lokacija: Brown County, Texas
Formacija: Winchell Formacija
Period: Karbonifer

Pensilvanijski morski ježevi su bodljokošci koji se i danas nalaze rasprostranjeni po svim morima. Fosil morskog ježa star 300 miliona godina otkriva da beskičmenjaci ovako složene strukture su živjeli i milionima godina prije tokom kojih se do danas nisu javljale nikakve promjene. Darvinisti suočeni sa ovim fosilima nemaju dokaza da se evolucija desila.

Darwinists are desperate when confronted by these fossils, for they prove that the evolution process has never existed.

 

sycamore leaf, fossil

List Javora

Starost: 50 miliona godina
Veličina: Dimenzije lista su 15 cm x 15 cm . matrica: 20.3 cm x 22.8 cm
Lokacija: Douglas Pass-Rangely, Colorado
Period: Eocen

Ispitujući historiju fosila i osobine strukture kopnenih biljaka, došli smo do saznanja da ni one ne potkrepljuju teoriju evolucije. Ne postoji fosilnio zapis koji bilježi takozvani proces evolucije. Većina današnjih biljaka je ostavila značajan broj fosilnih tragova , od kojih niti jedan ne potvrđuje prelaz iz jedne vrste u drugu. Sve vrste su jedinstvene, različite i nemaju prelaznih veza jedna između druge, kako evolucionisti tvrde. kako priznaje evolucionist, paleontolog E. C. Olson, većina biljnih vrsta se pojavila iznenada, nemajui prethodika. (E. C. Olson, The Evolution of Life, New York: The New American Library, 1965, p. 9)

50-milion-godišnji list javora to i potvrđuje.

 

herrings, fossils

Haringe

Starost: 55 miliona godina
Veličina: Matrica 35 cm x 23 cm
Lokacija: Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Živi fosili nisu ni po čemu različiti od ovih koji su obitavali prije nekoliko miliona godina. Ovi 55 miliona godina stari fosili haringi pokazuju da su i tada haringe isto izgledale kao i danas i da se niej desila evolucija.

 

ginkgo leaf, fossil

List Ginka

Starost: 65 to 54 miliona godina
Veličina: 12 cm
Lokacija: Almont, North Dakota
Formacija: Sentinel Butte Formacija
Period: Paleocen

Biljke se u fosilnom zapisu javljaju veoma slične današnjima.

List ginka sa slike je star 65 miliona godina i pokazuje da ni ginko drveće nikad nije evoluiralo jer je identičan današnjem listu ginka.

 

herring, evolution, fossil

Haringa

Starost: 55 miliona godina
Veličina: 12 cm
Lokacija: Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Lako darvinisti to ne priznaju, činjenice koje fosili pokazuju su očite. Milioni fosili prikupljenih širom svijeta pokazuju da haringe nisu evoulirale, već da su stvorene ovako kave su danas.

 

fossil, structure of sunfish, sunfish

Sunčanica

Starost: 54 -37 miliona godina
Veličina: 17.2 cm
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Mora danas obiluju različitim vrstama sunčanice. Ovaj fosil pokazuje da one nisu evoluirale, i da je milionima godina njihova fiziologija ostala ista.

 

lampreys, lamprey, fossil

Paklara

Starost: 300 miliona godina
Veličina: 43 mm duga, na 73 mm x 48-mm matrici
Lokacija: Pit 11, Francis Creek Shale, Braidwood, Illinois
Period: Pennsylvanian

Braidwood's rudnici uglja su bogati fosilima. Paklara sa slike je vrsta riba kojima nedostaje čeljust. Iako uglavnom žive u plitkim vodama, neke dospiju i u okeane. Paklare su ostale iste zadnjih 300 miliona godina.

 

fossil, trout-perch

Pastrmski Grgeč

Starost: 50 miliona godina
Veličina: 9.4 cm; matrica: 17.5 cm x 12.3 cm
Lokacija: Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Evolutionisti tvdre da su ribe evouliirale od beskičmenjaka poput pikaia, te da su vodozemci i današnje ribe evoluirale iz pra-ribe. Gmizavci su evoluirali iz vodozemaca, a price i sisari iz reptila, i konačno ljudi i majmuni imaju zajedničkog pretka. Kako bi dokazali ovu tvrdnju evolucionisti bi morali imati dokaze u vidu fosila prelaznih oblika. Ali, kako je već istaknuto, ne postoje dokazi da su ova izmišljena bića ikada postojala.

Sa druge strane milioni fosila otkrivaju da se takozvana evolucija nikada nije odigrala.

Fosili poput ovoga pokazuju da su ribe uvijek bile ribe, a ptice ptice.

 

trout tail, fossils

Rep Pastrmke

Starost: 15 miliona godina
Lokacija: Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Period: Miocen

Neki fosili su sačuvani samo neki dijelovi tijela. Ovaj 15 miliona godina star rep pastrmke se ne razlikje od repa današnje pastrmke.

 

poplar leaf, fossil

Topola

Starost: 15 miliona godina
Lokacija: Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Period: Miocen

Drvo topola iz familije Salicaceae je ostalo isto milionima godina. Ne postoje organske niti strukturalne razlike tadašnjeg i današnjeg drveta.

 

fossil, spruce, seed

Smrča

Starost: 15 miliona godina
Lokacija: Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Period: Miocen

"Smrča" je naziv dat za oko 35 vrsta zimzelenog drveća, koje ostaje zeleno i tokom cijele godine. Fosilni osaci pokazuju da tokom 15 miliona godina nisu pretrpile nikakve promjene niti evoulirale u drugu vrstu.

 

lantern fish, structure

Laterna

Starost: 23 - 5 miliona godina
Veličina: 3.8 cm
Lokacija: California, USA
Formacija: Puente Formacija
Period: Miocen

Laterne su male ribe koje žive u dubinama okeana i njihova tijela proizvode svjetlost, uglavnom u području abdomena. Obzirom da žive u potpunom mraku, one prizvode svjetlo kojim osvjetljavaju svoju neposrednu okolinu i plaše neprijatelje. Evlucionisti ne mogu objasniti kako je prije 23 miliona godina mogla postojati ovako složena tjelesna struktura.

 

pine, evolution

Ponderosa Bor

Starost: 15 miliona godina
Lokacija: Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Formacija: Green River Formacija
Period: Miocen

Iglice bora stare 15 miliona godina identične su današnjim. Nisu evoluirale.

 

perch fossil

Grgeč

Starost: 54 - 37miliona godina
Lokacija: Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Prema evolucionistima, preci riba su beskičmenjaci. Međutim nikada nisu uspjeli objasniti kako se od ovih predaka koji nisu posjedovali kosti uspjela razviti kičma. U tom slučaju beskičmenjaci su morali proi kroz takve promjene: čvrsti oklop je morao iščeznuti, a iznutra se morala formirati kičma. Za ovakav probražaj moralo je postojai mnogo prelaznih formi između ove dvije skupine. Međutim, eolucionisti nikada nisu pronašli fosil niti jednog prelaznog oblika između beskičmenjaka i kičmenjaka.

 

herring fossil

Haringa

Starost: 55 miliona goidna
Veličina: 21 cm
Lokacija: Kemerrer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Paleocen

Haringe žive u toplim i plitkim vodama, uglavnom Sjevernog Atlantika i Baltičkog mora.

Postiji oko 200 vrsti haringe i sve su slične. Skoro sve su boje srebra i imaju jedno leđno peraje. Ovaj, 21 cm dug primjerak haringe iz Green Rivera, otkriven je na dubini od 2200 metara. Kao i drugi fosili i ovaj sjedoči da nje bilo eolucije. Evolucionistima svaki novo otkriće fosila nanosi novi udarac.


 

fossil, poplar, leaf

Vrba

Starost: 54- 37 miliona godina
Lokacija: Uintah County, Utah
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

I ovaj primjerak fosilnog ostatka pokazuje da su biljke ostale iste milionima godina. Današnje biljke posjeduju identične sisteme i funkcije kao i one stare milionima godina. Još hiljde fosila, do sada pronađenih, svjedoče da se evolucija nikada nije odigrala.

 

oak leaf fossil

List Hrasta

Starost: 45 miliona godina
Lokacija: Green River Formacija, Wyoming
Veličina: 30 mm uzduž; matric: 60 mm x 60 mm x 15 mm
Period: Eocen

Foslini nalazi potvrđuju da se evlucija nikada nije desila niti da su biljke imale izmišljenog zajedničkog pretka. Poput ostalih živih bića i hrastovi su uvijek bili hrastovi i to dokazuje ovaj fosilizirani list.

 

 grape leaf, fossil

List Vinove Loze

Starost: 38 - 23miliona godina
Veličina: 6.6 cm, uključujući i peteljku
Lokacija: Beaverhead County, Montana
Formacija: Muddy Creek Formacija
Period: Oligocen

Ovaj fosil, star između 38 i 23 miliona godina pokazuje da su biljek stviorene, a ne evoluirale jedna iz druge. Ne postoji razllika između ovog fosiliziranog lista vionove loze, i lista iste biljek danas.

 

herring, sunfish, fossil

Haringa i Sunčanica

Starost: 54 - 37miliona godina
Lokacija: Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Ovi primjerci haringe i ribe sunčanice pokazuju da ribe nisu evoluirale. Ovi fosili zarobljeni u istom kamenu, stari između 54 i 37 miliona godina, pokazuju da se haringe i sunčlanice koje postoje danas ne razlikuju od ovih.

 

fossil, sumac leaf

List Sumaka

Starost: 54 - 37miliona godina
Veličina: LIST: 7 x 1.cm; matrica: 24.2 x 14 cm
Lokacija: Douglas Pass, Colorado
Formacija: Green River Shale
Period: Eocen

Ovaj fosilizirani list ruja iz eocena se strukturpom ni najmanje ne razliku od današnjeg lista ruja.


 

fossil, bear skull

Lobanja Medvjeda

Starost: 50,000 godina
Veličina: 26.6 cm
Lokacija: Michigan
Period: Pleistocen

Ističuću nekoliko sličnosti u anatomiji medvjeda i psa, evolucionisti su tvrdili da potiču od istog pretka. Fosilni zapisi, sa druge strane, otkrivaju da ta tvdnja nije tačna. Do sada nije pronađen niti jedan fosil bića koje bi bilo polu medvjed polu pas, dok stotine osila pokazuju da su medvjedi uvijek bili medvjedi, a psi bili psi.

Lobanja sa slike pokazuju da ni medvjedi nisu evoluirali.


 

fossil, perches, perche

Grgeč

Starost: 54 - 37miliona godina
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Ovaj grgeč iz perioda eocena pokazuje da su i grgeči stvoreni u obliku u kojem postoje i danas.

 

fossils, sunfish

Sunčanica

Starost: 54 - 37miliona godina
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Tokom 150 godina, u svim dijelovima svijeta, Darvinsti su tražili fosil koji bi ponudio dokaze da je postojala evolucija riba. Međutim, svaki otkriveni fosil tvdi suprotno. Do danas evolucionisti nisu pronašli niti jedno živo biće koje bi se moglo smatrati pretkom ribe, niti bića koja bi pretstavljala faze koje su ribe prošle do današnjeg oblika.

Nasuprot tome, svaki fosil ribe svjedoči da su ribe oduvijek bile ribe. Jedan od njih je i ovaj fosil ribe sunčanice, star između 54 i 37 miliona godina.

 

hickory leaf fossil, North America

List Američkog Oraha

Starost: 65 to 54 miliona godina
Veličina: 7.6 cm
Lokacija: North Dakota, USA
Period: Paleocen

Ovaj fosil američkog oraha, star između 65 i 54 miliona godina, dokaz je da ovo drveće nije evouluiralo iz druge biljke. Lišće ovog primejrka je identično današnjem lišću istog drveta.

 

herrings, fossil

Haringa

Starost: 54 - 37miliona godina
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Haringe iz eocena se ne razlikuju ni po čemu od današnjih. Ove haringe osporavaju teoriju evolucije, i dokaz su da ih je Bog stvorio u ovom obliku u kojem su i danas.

 

figs, leaves, fossil

List Smokve

Starost: 65 to 54 miliona godina
Veličina: 5.7 cm
Lokacija: North Dakota
Period: Paleocen

Smokva, biljka sa više od 800 vrsta, spada u rod Ficus. Milionima godina se ne mijenjaju niti lišće niti plodovi ove biljke. Ovaj fosil je važan dokaz da smokve nisu evoluirale.

 

herrings, fossil

Haringe

Starost: 54 - 37miliona godina
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Teorija evolucije je izmišljena priča o historiji nastanka vrsta koju opovrgavaju svi naučni dokazi. Jedna od navažnih dokaza koji opovrgavaju ovu teoriju su fosili. Haringe koje ovako izgledaju i danas govore da je evolucija samo zabluda.

 

water, beetle, fossil

Tarbug

Starost: 1.8 - 11,000 miliona godina
Lokacija: LA Brea Tar Pits, Los Angeles, California
Period: Pleistocen

Ovaj insekt, star milionima godina postoji i dans i izgleda upravo ovako.

 

horse chestnut leaf, fossil

List Kestena

Starost: 65 to 54 miliona godina
Veličina: 12.7 cm
Lokacija: Sjeverna Dakota
Period: Paleocen

Ovaj fosil je jedan od mnogih koji dokazuju da biljke nisu evoluirale. Na slici je između 65 i 54 miliona godina star list kestena, koji i dans izgleda upravo ovako.

 

fern, fossil

Paprat

Starost: 360 to 286 miliona godina
Veličina: Najveća: 10.2 cm ; matrica: 33 x 15.2 cm
Lokacija: St. Clair, Pennsylvania
Period: Karbonifer

Sve osobine koje posjeduje ova paprat očituju se i na paprati koja postoji danas, i to jasno pokazuje ovaj fosil.

 

perches, fossil

Grgeč

Starost: 54 - 37 miliona godina
Lokacija: Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Među milionima fosilnih ostataka ne postoji niti jedan koji bi se mogao nazvati prijelaznom formom između haringe i sabljarke niti polu losos polu ajkula. Foslili pokazuju jasno da su ajkule uvijek bile ajkule, lososi lososi, a haringe da su i danas haringe.

 

herrings, fossil

Haringa

Starost: 54 - 37 miliona godina
Veličina: 23 cm
Lokacija: Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Broj fosilnih ostataka kojima danas raspolažemo je jako velik. Među njima ne postoji niti jedan koji bi potvrdio tvdnje evolucionista. Harnga sa slike je jedna od milionm koji dokazuju Stvaranje.

 

fossil, pipefish

Morsko Šilo

Starost: 23- 5 miliona godina
Veličina: 11.4 cm
Lokacija: Santa Ynez Valley, California
Formacija: Vaquero Formacija
Period: Miocen

Morsko šilo je mali kičmenjak koji pripada porodici morskih konjica. Ovaj fosil koji datira od prije nekoliko desetina miliona godina je identičan morskom šilu danas.

I ovaj fosil pobija tvrdnju Darwina da se vrste razvijaju postepeno.

 

rhinoceros skull, fossil

Lobanja Nosorog

Starost: 33 miliona godina
Veličina: 38.1 x 25.4 x 5.08 cm
Lokacija: Converse County, Wyoming
Period: Oligocen

Ovaj fosil je dokaz da su nosorozi i prije 33 miliona godina izgledali upravo ovako kako izgledaju i danaas. Ovaj nosorogh je dokaz da je teorija evolucije zabluda.

 

rabbits, fossil

Zec

Starost: 33 miliona godina
Veličina: Lobanja (6.3 cm); matrica: 22.8 x 17.x 10.1 cm
Lokacija: Converse County, Wyoming
Period: Oligocen

Foslini zapisi ne dokazuju da su bića evoluirala jedna od drugih. Među milionima fosila niti jedan ne posjeduje osobine polu zeca polu krokodila, ili polu zmije. Na hiljade njih pokazuje kako zečevi milionima godina izgledaju isto. Vrste nisu evoluirale, Bog ih je stvorio.

 

herrings, fossil, evolution

Sunčanica, Haringa

Starost: 54- 37 miliona godina
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija,
Period: Eocen

"Živi fosili" pokazuju da je struktura istih vrsta očuvala milionima godina nepromijenjena. Kako je poznato, evoluceionisti tvrde da jedino živa bića koja su se mogla mijenjati u skladu sa novonastalim uvjetima okoline su preživljavala i mogla evoluirati u drugu vrstu. Živi fosili , sa druge strane, ne mijenjaju se u skladu sa promjenom okoline, niti vremenom, evouluiraju.

 

willow, leaves, fossil

Vrba

Starost: 54 - 37 miliona godina
Veličina: LIST: 100 x 10 mm; matrica: 62 x 130 mm
Lokacija: Uintah County, Utah
Formacija: Green River Shale
Period: Eocen

Biljne vrste koje su se očuvale do danas ne prolazeći nikakve promjene, vliki su poraz teorije evolucije. Ovaj fosilizirani list vrbe, star između 54 i37 miliona godina ima iste osobine kao i list bilo koje vrbe danas.

 

laurel, leaf, fossil

List Lovora

Starost: 54 - 37 miliona godina
Veličina: List : 30 x 66 mm; matrica: 90 x69 mm
Lokacija: Uintah County, Utah
Formacija: Green River Shale
Period: Eocen

"Lovor" je ime dato za oko 4 000 vrta biljaka. Fosilizirani list lovora dokazuje da ni lovori nisu evoluirali i da posljednjih 54 miliona godina posjeduju iste osobine.

 

herring, fossil, perch

Haringa i Grgeč

Starost: 54 - 37miliona godina
Lokacija: Kemmerer, Wyoming
Formacija: Green River Formacija
Period: Eocen

Ovaj fosil, star između 54 i 37 miliona godina, pokazuje da se haring e i grgeči nisu mijenjali milionima godina.

 

rabbit, fossil

Zec

Starost: 38 – 23 miliona godina
Formacija: Brule Formacija
Lokacija: White River Group, Converse County, Wyoming
Period: Oligocen

Ovaj zec je živio prije 38 – 23 miliona godina. Posjeduje iste osobine kao i današnji zec.

I ovaj fosil dokazuje da zečevi nikada nisu evoluirali, već da su stvoreni.

 

deer, skull, fossil

Lobanja Jelena

Starost: 38 – 23 miliona godina
Formacija: Brule Formacija
Lokacija: White River Group, Sioux County, Nebraska
Period: Oligocen

Činjenica da je lobanja ovoj jelena starog između 38 i 23 miliona godina identična lobanja jelena dans, dokaz je da sisari nikada nisu evoluirali.

 

bivalve, fossil

Školjke

Starost : 13- 12.5 miliona godina
Veličina :10 cm
Formacija: Calvert Formacija
Lokacija: Calvert County, Maryland
Period: Srednji Miocen

Školjke su mekušci koji posjeduju dva oklopa, poput dagnji ili ostriga. Ne postoji razlika između školji danas i onih koje su živjele nekoliko miliona godina prije.

 

turtle, fossil

Kornjača

Starost : 38 - 23miliona godina
Veličina :13 x 10 x 4.5 cm
Formacija: Brule Formacija
Lokacija: Sioux County, Nebraska
Period: Oligocen

Evolucionisti se slažu da ne postoji niti jedan dokaz da su kornjače evoluirale. U svojoj knjizi “Paleontologija kičmenjaka i evolucija”, Robert Carroll kaže da su “najstarije kornjače se pojavile u njemačkim formacijama iz perioda trijasa i lahko se razlikuju od ostalih vrsta zahvaljujući njihovom tvrdom oklopu, koji je skoro identičan oklopima kornjača koje žive danas.” Carroll tvrdi da ne postoje “nikakvi tragovi neke ranije i primitivnije kornjače, iako se foslili kornjača prilično lahklo pronalaze i prepoznaju čak i ako su pronađeni samo mali dijelovi njene strukure.” (Robert Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, p. 207)

 

bivalve, fossil

Školjka i Ostriga

Starost : 410 - 360 miliona godina
Veličina : 3.8 cm
Formacija: Jefferson Krečnjak
Lokacija: Clark County, Indiana
Period: Devon

Ostrige su iste proteklih 360 miliona godina, i one provociraju evolcuioniste koji tvrde da su vrste nastale postepeno, jedne od drugih. Fosili ovih mekušaca pokazuju da one nisu evoluirale, već da su stvorene.

 

starfish, fossil

Morska Zvijezda

Starost : 360 - 325 miliona godina
Veličina: Matrica 6.2 centimeters (2.4 in) by 6.2 centimeters (2.4 in)
Formacija: Edwardsville Formacija
Lokacija: Crawfordsville, Indiana
Period: Mississippij

Morske zvijezde žive danas, posjeduju iste karakteristike kao i one od prije 360 miliona godina, otkrivajući zabludu evolucionista i pokazujući kako su živa bića stvorena sa osobinama koje imaju i danas.

 

3 / total 32
Knjigu “Atlas Stvaranja-1” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top