< <
6 / total: 8

Period Jusufove, a.s., Uprave u Egiptu

Moć I Vlast U Rukama Jusufa, A. S.

joseph ring

Prema staroegipatskim izvorima, onima koje su postavljali na čelo državne riznice, vladari su darivali prsten poput ovoga. Sasvim je moguće da je i Jusuf, a. s., nosio ovakav prsten koji simbolira moć i vlast.

Nakon što je vladar saznao za istinu, za Jusufa, a. s., počinje jedan novi period. Svojim izaslanicima vladar naređuje da dovedu Jusufa, a. s. A kada je on došao, vladar mu povjerava jedan veoma bitan i prestižan položaj u svojoj sviti; načinio ga je povjerljivim savjetnikom. Ovo pitanje se na slijedeći način prenosi u Kur’anu:

I vladar reče: "Dovedite mi ga, uzet ću ga u svoju svitu" - i pošto porazgovara s njim, reče mu: "Ti ćeš od danas kod nas utjecajan i pouzdan biti." "Postavi me" - reče - "da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista čuvaran i znan." I tako Mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je ondje gdje je htio: milost svoju Mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. A nagrada na onome svijetu je bolja za one koji vjeruju i koji se grijeha čuvaju. (Yusuf, 54-57)

Kao što je poznato, Jusuf, a. s., je u Misir ušao kao rob, potom je postao žrtva jedne krajnje ružne i loše klevete, kao što je ‘‘bacanje oka na čast tuđe žene’’, i bačen u tamnicu. Međutim, Allah, dž. š., je načinio jednu promjenu, koja, posmatrajući površno, izgleda nemoguća, i Jusufa, a. s., koji se nalazio u ovim teškim uvjetima, u jednom trenutku doveo u položaj čovjeka koji ima udjela u vlasti Misira. U biti to, odnosno realizacija situacija koje naizgled djeluju kao nemoguće, predstavlja jedno Allahovo znanje i umjetnost. Kao što je i saopćeno u Kur’anu: “Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne čete!” (Al-Baqarah, 249), Allah, dž. š., kao fakat imana, vjernike izbavlja iz uvjeta koji izgledaju kao najteži i nerješivi i dovodi ih u stanje trijumfa nad nevjernicima. Jedina obaveza vjernika je da nikada ne posrću u svojoj vjeri u Allahova obećanja i da se uvijek oslanjaju i uzdaju u Allaha, dž. š.

egypt scarcity, famine egypt scarcity, famine egypt scarcity, famine

Na ovim staroegipatskim slikama prikazan je sedmogodišnji period rodnosti, koji je prethodio sedmogodišnjem periodu suše.

"Sijat ćete sedam godina uzastopno" - reče - "pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti, jer će poslije toga doći sedam teških koje će pojesti ono što ste za njih pripremili, ostat će jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. Zatim će, poslije toga, doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti." (Yusuf, 47-49)

A wall relief depicting the starving people of Egypt.The ancient Egyptian inscriptions from 1700-1550 BC describe in great detail the seven years of famine during the time of Prophet Yusuf (as).

egypt scarcity people egypt scarcity wealth tablet egypt scarcity hieroglyph

Postići moć i vlast, dominirati novcem i imetkom i imati kompetencije za njihovo trošenje krajnje su tačke do kojih mogu dospjeti ljudi koji vode život daleko od vjere. To je glavni cilj za koji oni vode borbu i za koji zalažu i svoje živote. Međutim, kao što se vidi, Allah, dž. š., Jusufa, a. s., izbavlja iz tamnice i daruje mu sve ove blagodati. Eto, isto tako je i mudrost to što Allah, dž. š., odmah nakon što je Jusufu dao moć, vlast i imetak, podsjeća na Ahiret.

starving people of Egypt starving people of Egypt

U filmu koji govori o životu Jusufa, a. s., na ovaj način je prikazana žitnica prije suše i isto to područje u vrijeme same suše

Tako se, zapravo, podsjeća na činjenicu da položaj i imetak, koji se daju na dunjaluku, u biti nemaju nikakav značaj, da je Ahiret ono što je istinski bitno, ono što se treba imati na pameti i ono što je daleko hajirnije. Na taj način Allah, dž. š., lica ljudi od dunjaluka okreće prema Ahiretu. Međutim, kada se u posljednjoj rečenici ajeta podsjeća na ovo pitanje i kada se saopćava da je nagrada na Ahiretu bolja, isto tako se saopćava da to važi za “one koji vjeruju” i “one koji se grijeha čuvaju”.

egypt, famine egypt, famine

Gravura i slika koja prikazuje egipatsku upravu, koja je u vrijeme rodnosti deponirala jedan dio ljetine, prilikom podjele namirnica u vrijeme nestašice

Postoji još jedna veoma bitna činjenica koja se vjernicima pokazuje u kazivanju o Jusufu, a. s., a koju Allah, dž. š., saopćava na slijedeći način:

Ta, doista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last! (Al-Inširah, 5-6)

Kao što se saopćava u suri Al-Inširah, Allah, dž. š., obećava vjernicima da će nakon svake nevolje stvoriti olakšicu. Što se tiče života Jusufa, a. s., on je ispunjen primjerima toga. Činjenice kao što su spašavanje iz bunara, davanje i odgoj od strane dobre familije i dolazak na čelo državne blagajne nakon tamnice jasni su dokazi kako Allah, dž. š., nakon svake poteškoće i nevolje, stvara olakšice i ljepote.

seven hard years of famine seven hard years of famine

Slike koje ilustriraju godine teške gladi

Jusufov Susret Sa Braćom I Njegova Taktika

Tako je Jusuf, a. s., došao na čelo državne blagajne Misira. Nakon izvjesnog vremena, radi trgovanja, njegova braća, koja su ga bacila u bunar, dolaze u Misir; izvedeni su pred njegovu audijenciju. Međutim, oni Jusufa nisu prepoznali. Što se tiče Jusufa, a. s., on je njih odmah prepoznao i priredio im jedan krajnje pametan plan. Ponudio im je materijalnu korist i rekao da je on jedan gostoljubiv insan. Računao je da će ih se to dojmiti i da će tako uraditi ono što on bude želio. A da je, radeći to, za cilj imao dospijevanje do mlađeg brata, razumije se iz sljedećih ajeta:

I dođoše braća Jusufova i uđoše k njemu, pa ih on poznade, a oni njega ne poznadoše. I kad ih namiri hranom potrebnom, reče: "Dovedite mi svoga brata koji je ostao s ocem vašim, zar ne vidite da punu mjeru dajem i da goste ne može biti bolje primam. Ako mi ga ne dovedete, nećete više od mene hrane dobiti i ne dolazite mi!" (Yusuf, 58-60)

ancient Egyptian images
ancient Egyptian images ancient Egyptian images

Zahvaljujući opreznoj upravi Jusufa, a. s., živežne namirnice su se dijelile za kapital. Ljudi su, radi trgovine, u grupama nadirali u Egipat. Ova trgovina je predstavljena na slici gore, a i na staroegipatskim freskama pored nje.

Kao što se vidi u ajetima, ističući da je, povrh svega, i pravedan čovjek, Jusuf, a. s., im je povećao želju u kontekstu onoga što su željeli. U tom svome planu bio je prilično uspješan. Ističući i da, ukoliko mu ne dovedu svoga brata, sa njima više neće trgovati niti se susretati, kod njih je pobudio zabrinutost da bi se mogli naći u nevolji.

Upravo je utjecaj Jusufovog govora postao odmah vidljiv na braći. Vjerovali su da će, zbog moći i raskoši kojom je raspolagao, uspjeti realizirati ono što je od njih tražio pa su odlučili da urade sve što je u njihovoj moći kako bi doveli brata:

Prophet Yusuf (as)

Braća Jusufova, a. s., koja su ga bacila u bunar, radi uzimanja namirnica, nakon mnogo godina pojavila su se pred Jusufom, a. s.

"Pobrinut ćemo se da ga nekako od oca njegova izmamimo, zaista ćemo tako postupiti" - rekoše oni. (Yusuf, 61)

Kao što se vidi, ova Jusufova taktika je bila krajnje dobro smišljena, pošto, u slučaju da im na taj način nije ponuđen materijalni interes i da nisu ucijenjeni određenim uvjetima, oni bi se možda ponijeli opušteno i ne bi doveli brata. Ali, Jusuf, a. s., posao nije prepuštao njihovoj volji te je pripremio tako besprijekoran plan kome se neće moći suprotstaviti.

Pored svih ovih smišljenih predostrožnosti, Jusuf, a. s., je poduzeo još jednu mjeru kako bi plan učinio sigurnijim. Prije no što su njegova braća napustila Misir, naredio je svojim momcima da njihove stvari, odnosno novac koji su dali za namirnice, neprimjetno stave u njihove tovare. Tako im je, dajući im i namirnice, a i novac koji su za to dali, osigurao još jedan veliki materijalni interes. Ovaj slučaj se u suri Yusuf iznosi slijedećim riječima:

A Jusuf reče momcima svojim: "Stavite njihove stvari u tovare njihove, oni će ih, kad se vrate svojima, prepoznati i opet će se vratiti." (Yusuf, 62)

Pouka koje vjernici trebaju izvući iz ovih, jedne iza drugih preduzetih mjera predostrožnosti je i ta da se, prilikom pravljenja nekog dogovora sa ljudima nepovjerljive savjesti, slabe vjere i etike, trebaju preduzeti raznovrsne mjere koje će, naspram mogućnosti njihovog kvarenja sporazuma, osigurati realizaciju dogovora. Neprepuštanje situacije suprotnoj strani, odnosno inicijativi ljudi slabog imana znak je vjernika.

Zahtjevi Jusufove Braće Od Oca

Kao što je poznato, jedna od najbitnijih odlika nevjernika je da su veoma skloni materijalnome i da se povinjavaju pred svime i svakome ko će im osigurati korist. Upravo, ni Jusufova, a. s., braća se nisu mogla usuditi na propuštanje materijalne prilike koja im se ukazala. Nakon napuštanja Misira, vratili su se pravo ocu i, obećanjem da će ga doista čuvati, zatražili od njega brata:

I pošto se vratiše ocu svome, rekoše: "O oče naš, više nam neće hranu davati. Zato pošalji s nama brata našeg da bismo dobili hranu, a mi ćemo ga zaista čuvati." (Yusuf, 63)

Međutim, njihov otac im ne vjeruje:

"Zar da vam ga povjerim kao što sam prije povjerio brata njegova?" - reče on. "Ali, Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji!" (Yusuf, 64)

Obratimo li pažnju, vidjet ćemo da i Jakub, a i Jusuf, a. s., obično svoje govore okončavaju slavljenjem i veličanjem Allaha, dž. š. To je primjer da se, u svim prilikama i u svakom trenutku, vjernici trebaju sjećati Allaha, dž. š., i da Ga nikada ne smiju zaboraviti.

Ali, Jusufova braća su posjedovala jednu veliku požudu za postizanjem materijalne dobiti. Iz tog razloga su uložili nesebične napore kako bi udovoljili svog oca:

A kad otvoriše tovare svoje i nađoše da su im vraćene stvari njihove, oni rekoše: "O oče naš, šta možemo više poželjeti? Evo, vraćene su nam stvari naše, i hranom ćemo čeljad našu namiriti, i brata našeg ćemo čuvati, a i jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti; to je neznatan tovar." (Yusuf, 65)

Zato što im nije vjerovao, otac je od njih tražio čvrsto obećanje da će vratiti brata:

"Ja ga s vama neću poslati" - reče - "dok mi se tvrdo Allahom ne zakunete da ćete mi ga doista vratiti, osim ako ne nastradate." I pošto mu se oni zakleše, on reče: "Allah je jamac za ono što smo utanačili! (Yusuf, 66)

Veoma značajnu mudrost predstavlja Jakubovo, a. s., podsjećanje da je Allah, dž. š., svjedok ove zakletve, a potom i isticanje da je Allaha, dž. š., učinio jamcem. To nam pokazuje da je iziskivanje zakletve Allahovim imenom od ljudi slabog imana veoma efektan metod za njihovo usmjeravanje na hajir, jer, ako suprotna strana posjeduje imalo straha od Allaha, dž. š., pomislit će na to i ponašati se pošteno.

Nakon što je od svoje djece uzeo čvrsto obećanje, Jakub, a. s., ih je podsjetio da budu oprezni i da u Misir uđu na različite kapije:

"O, sinovi moji," - reče onda - "ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi; moć pripada jedino Njemu, ja se u Njega uzdam, i neka se samo u Njega uzdaju oni koji se uzdaju!" (Yusuf, 67)

Ovaj nasihat koji je Jakub, a. s., dao svojim sinovima, krajnje je bitan. U ovim ajetima se skreće pažnja na to da se svugdje i u svakom trenutku vjernici trebaju ponašati oprezno i da, proračunom mogućih opasnosti, trebaju poduzeti mjere opreza.

Međutim, u isto vrijeme, Jakub, a. s., je, kao i obično, nakon ovih riječi ponovo podsjetio na bit svega. Rekao je da je Allah, dž. š., Taj koji određuje, da je nemoguće promijeniti nešto što je On odredio i da se treba uzdati jedino u Njega. Ovo su veoma značajna podsjećanja. Ovdje se u pravom smislu riječi vidi poimanje istinskog oslanjanja na Allaha, dž. š., koje treba posjedovati vjernik. U narodu postoji pogrešno shvatanje sudbine i oslanjanja na Allaha, dž. š. Neki misle da se događaji dešavaju sa mjerama koje su sami preduzeli, da se sve rješava određenim uzrocima. Poneki, pak, u svjetlu logike “inače, sasvim je određeno šta će se dogoditi, nema potrebe da mi preduzimamo bilo šta”, posjeduju jedno pogrešno poimanje oslanjanja na Allaha, dž. š. Međutim, oba ova pristupa su pogrešni. Insan je dužan da se u svim pozicijama ponaša oprezno, da prigrli svakojake povode, ali da ne zaboravlja da je ishod Allahova odredba. Mjere, naravno, ne utječu ni na koji događaj, ali ih je, u cilju ibadeta, potrebno pedantno preduzeti.

Jakub, a. s., je bio jedan besprijekoran vjernik koji je bio svjestan ove tajne. Podsjećanje na Allaha, dž. š., u svim svojim govorima i razmišljanje o unutarnjoj strani događanja alameti su njegove bogobojaznosti. Da je Jakub, a. s., bio rob obdaren znanjem, Allah, dž. š., saopćava u slijedećem ajetu:

I kad uđoše onako kako im je otac njihov naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu pošteđeni onoga što im je Allah bio odredio, jedino se ostvarila želja Jakubova, koju je izvršio, a on je, uistinu, veliki znalac bio, zato što smo ga Mi naučili, ali većina ljudi ne zna. (Yusuf, 68)

Jusufov Susret Sa Mla–Im Bratom

Jusufova braća su, ovaj put sa svojim mlađim bratom, došla u Misir i još jednom izašla pred Jusufa, a. s. Tu je Jusuf mlađeg brata odvojio od ostalih i otkrio mu svoj stvarni identitet:

I kad iziđoše pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i reče; "Ja sam, doista, brat tvoj i ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili." (Yusuf, 69)

Iz Jusufovih riječi se razumije da njegova braća čine nešto što će ga ražalostiti i nanijeti mu nevolje. To je jedan drugi pokazatelj njihovog karaktera udaljenog od vjere.

Nakon susreta sa bratom, Jusuf, a. s., ga je, opet jednom krajnje promišljenom taktikom, zadržao kod sebe. Tako je svog mlađeg brata spasio nevolja koje su mu pričinjavali ostali. Ova Jusufova taktika se na slijedeći način iznosi u Kur’anu:

I pošto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu čašu u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati: "O, karavano, vi ste, doista, kradljivci!" Oni im pristupiše i upitaše: "Šta tražite?" "Tražimo vladarevu čašu" - odgovoriše. - "Ko je donese, dobit će kamilin tovar hrane. Ja za to jamčim!" - Allaha nam"- rekoše oni - "vi znate da mi nismo došli činiti nered na Zemlji, i mi nismo kradljivci." "A kakva je kazna kradljivcu ako ne govorite istinu?" - upitaše. "Kazna je onome u čijem se tovaru nađe - sam on" - odgovoriše. - "Eto tako mi kažnjavamo kradljivce." I on poče s vrećama njihovim, prije vreća brata svoga, a onda izvadi čašu iz vreće brata svoga. - Mi poučismo Jusufa da tako varku izvede. - On po vladarevu zakonu nije mogao uzeti kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopuštenjem. Mi uzvisujemo onoga koga Mi hoćemo, a nad svakim znalcem ima još znaniji. (Yusuf, 70-76)

Prema zakonu Misira, Jusuf, a. s., svog brata nije mogao zadržati kod sebe, ali je uspio u tome zahvaljujući svome planu. Prema planu, prvo je u vreću svoga brata sakrio čašu, a potom im se jedan od njegovih ljudi obratio na način kako će ih uvući u psihologiju krivca i osigurati osjećaj potištenosti. Odmah potom je saopćio da je čaša vladareva i da će devinim tovarom hrane nagraditi onoga ko ju pronađe. Tako je načinjen osjećaj da se radi o velikom ekscesu, a preduzeo je još jedan korak kako bi onemogućio njihovo razumijevanje da je riječ o taktici.

Potom ih je upitao koja će, po zakonu, biti kazna onome kod koga se nađe čaša. Prema zakonu, zadržat će se onaj u čijem tovaru se nađe čaša. Međutim, kako se ne bi otkrilo da je to varka, nije odmah pretraživao bratov tovar, već je počeo kopati po ostalima.

the ruler's lost goblet the ruler's lost goblet

Slike koje ilustriraju pronalazak izgubljene vladareve čaše u tovaru jednog od braće Jusufa, a. s.

Nakon što se čaša pojavila u vreći njihovog brata, ostala braća su se odmah pomirila sa situacijom; okrivili su brata za krađu, a, povrh svega, ponavljanjem prethodne klevete, nastojali su pod optužbom ostaviti Jusufa, a. s.:

"Ako je on ukrao"- rekoše oni - "pa i prije je brat njegov krao!"... (Yusuf, 77)

Međutim, njegova braća su veoma dobro znala da njihov brat ne krade i da je veoma pošten insan. Prema kur’anskom moralu, vjernici, jedni prema drugima, gaje lijepo mišljenje i međusobno se štite od kleveta. A to što Jusufova braća nisu štitila mlađeg brata i što su oklevetali Jusufa, pokazatelj je njihovog dvoličnog i prevarantskog karaktera.

Naspram ove situacije, Jusuf, a. s., je postupio krajnje smireno:

"... I Jusuf im ne reče ništa. "Vi ste u gorem položaju" - pomisli u sebi - "Allah dobro zna kako je bilo to o čemu govorite." (Yusuf, 77)

Jusufov ovdašnji stav primjer je i sa aspekta oslanjanja na Allaha, dž. š., a i sa apekta racionalizma. Kada čuju i najmanju riječ uperenu protiv njih, nevjernici se nerviraju, zapjene i emotivno reagiraju. Međutim, Jusuf, a. s., je sakrio svoje misli i nikako ih nije otkrio prisutnima.

I pošto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu čašu u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati: "O, karavano, vi ste, doista, kradljivci!" Oni im pristupiše i upitaše: "Šta tražite?" "Tražimo vladarevu čašu" - odgovoriše. - "Ko je donese, dobit će kamilin tovar hrane. Ja za to jamčim!" - Allaha nam"- rekoše oni - "vi znate da mi nismo došli činiti nered na Zemlji, i mi nismo kradljivci." "A kakva je kazna kradljivcu ako ne govorite istinu?" - upitaše. "Kazna je onome u čijem se tovaru nađe - sam on" - odgovoriše. - "Eto tako mi kažnjavamo kradljivce." I on poče s vrećama njihovim, prije vreća brata svoga, a onda izvadi čašu iz vreće brata svoga. - Mi poučismo Jusufa da tako varku izvede. - On po vladarevu zakonu nije mogao uzeti kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopuštenjem. Mi uzvisujemo onoga koga Mi hoćemo, a nad svakim znalcem ima još znaniji. (Yusuf, 70-76)

Prema zakonu Misira, Jusuf, a. s., svog brata nije mogao zadržati kod sebe, ali je uspio u tome zahvaljujući svome planu. Prema planu, prvo je u vreću svoga brata sakrio čašu, a potom im se jedan od njegovih ljudi obratio na način kako će ih uvući u psihologiju krivca i osigurati osjećaj potištenosti. Odmah potom je saopćio da je čaša vladareva i da će devinim tovarom hrane nagraditi onoga ko ju pronađe. Tako je načinjen osjećaj da se radi o velikom ekscesu, a preduzeo je još jedan korak kako bi onemogućio njihovo razumijevanje da je riječ o taktici.

Potom ih je upitao koja će, po zakonu, biti kazna onome kod koga se nađe čaša. Prema zakonu, zadržat će se onaj u čijem tovaru se nađe čaša. Međutim, kako se ne bi otkrilo da je to varka, nije odmah pretraživao bratov tovar, već je počeo kopati po ostalima.

Nakon što se čaša pojavila u vreći njihovog brata, ostala braća su se odmah pomirila sa situacijom; okrivili su brata za krađu, a, povrh svega, ponavljanjem prethodne klevete, nastojali su pod optužbom ostaviti Jusufa, a. s.:

"Ako je on ukrao"- rekoše oni - "pa i prije je brat njegov krao!"... (Yusuf, 77)

Međutim, njegova braća su veoma dobro znala da njihov brat ne krade i da je veoma pošten insan. Prema kur'anskom moralu, vjernici, jedni prema drugima, gaje lijepo mišljenje i međusobno se štite od kleveta. A to što Jusufova braća nisu štitila mlađeg brata i što su oklevetali Jusufa, pokazatelj je njihovog dvoličnog i prevarantskog karaktera.

Naspram ove situacije, Jusuf, a. s., je postupio krajnje smireno:

"... I Jusuf im ne reče ništa. "Vi ste u gorem položaju" - pomisli u sebi - "Allah dobro zna kako je bilo to o čemu govorite.") (Yusuf, 77

the ruler's lost goblet the ruler's lost goblet

U filmu o životu Jusufa, a. s., ovako se prikazuje trenutak kada se iz tovara njegovog brata pojavila vladareva čaša. U normalnim uvjetima Jusuf, a. s., svoga brata nije mogao zadržati kod sebe, ali je to uspio zahvaljujući pametno smišljenom planu.

Jusufov ovdašnji stav primjer je i sa aspekta oslanjanja na Allaha, dž. š., a i sa apekta racionalizma. Kada čuju i najmanju riječ uperenu protiv njih, nevjernici se nerviraju, zapjene i emotivno reagiraju. Međutim, Jusuf, a. s., je sakrio svoje misli i nikako ih nije otkrio prisutnima.

Nastavak događaja se u ajetima iznosi na slijedeći način:

"O, upravniče," - rekoše oni - "on ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega! Mi vidimo da si ti dobar čovjek." "Sačuvaj Bože," - reče - "da uzmem nekog drugog do onoga u koga smo naš predmet našli! Tada bismo zaista bili nepravedni!" I kad izgubiše svaku nadu, odvojiše se u stranu da se posavjetuju. "Zar ne znate" - reče najstariji među njima - "da ste se ocu svom Allahom zakleli, a i prije Jusufa upropastili. Neću napustiti ovu zemlju dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allah u moju korist ne presudi, a On je Sudija najbolji." (Yusuf, 78-80)

Ovdje se vidi da je jedan među okrutnom Jusufovom braćom bio savjesniji u odnosu na druge. Slična situacija se desila i prilikom Jusufovog bacanja u bunar i, dok su ga većina braće htjela ubiti, jedan od njih je rekao: “Ako baš hoćete nešto učiniti, onda Jusufa ne ubijte, već ga na dno nekog bunara bacite, uzet će ga kakva karavana” (Yusuf, 10). Možda je riječ o jednom te istom bratu. (Allah, dž. š., najbolje zna.) Struktura sa kojom se ovdje susrećemo je jedan zanimljivi ljudski karakter: karakter koji savjesno uviđa da su pogreške grijesi koji se čine oko njega, ali koji se dovoljno ne suprotstavlja tome i koji je jedino u stanju iskazati jednu nedostatnu opoziciju. Ma koliko da je, u poređenju sa okrutnim i nesavjesnim ljudima, to jedan pozitivniji model, on, u poređenju sa karakterom istinskog vjernika, biva veoma faličan i nedovoljan.

Naspram jednog ponašanja koje je u proturječnosti sa Allahovom vjerom, okrutnosti i nesavjesnošću, karakter vjernika iziskuje neodložno djelovanje i jednu djelotvornu borbu. Vjernik nikada ne posustaje, ne pada pod utjecaj većinskih okrutnika iz svog okruženja, ne obuzima ga ''psihologija mase'' i beskompromisan je u kontekstu pravičnosti. Kada bi i svi oko njega skrenuli, on se ne odvaja sa Allahovog Puta.

Međusobni razgovori Jusufove braće se u nastavku kazivanja prenose na slijedeći način:

Vratite se ocu svome pa recite: O, oče naš, sin tvoj je ukrao; mi tvrdimo samo ono što smo vidjeli, a mi se nismo mogli onoga što je bilo suđeno sačuvati. Pitaj grad u kome smo boravili i karavanu s kojom smo došli. Mi zaista govorimo istinu!' "Nije tako" - reče Jakub - "nego vam se duše na to polahkomiše, a meni lijepo strpljenje ostaje! Nadam se da će mi ih Allah sve vratiti; uistinu On sve zna i mudar je." (Yusuf, 81-83)

Obrati li se pažnja, vidjet će se da su Jusufova braća povjerovala da je njihov brat doista ukrao. Međutim, kao što je i prije spomenuto, to njihovo mišljenje je veoma pogrešno. Trebali su znati da jedan vjernik to nikada neće počiniti, trebali bi imati pozitivno ubjeđenje i misliti da je posrijedi izvjesni nesporazum. Jakub, a. s., je upravo na takav način manifestirao svoj vjernički pristup. Apsolutno nije prihvatao mogućnost da je njegov sin počinio krađu pošto je znao da je on vjernik i da se boji svoga Gospodara. Pored toga, zato što je znao da oni iskazuju jedan moral koji je daleko od vjere, ostalim sinovima on nije vjerovao, mislio je da je i to opet neka njihova spletka.

Jakubovo, a. s., oslanjanje na Allaha, dž. š., u ovoj situaciji, također je jedan uzorni moral vjernika. Unatoč tome što je mislio da je u pitanju neka greška u kontekstu onoga što je zadesilo njegovog sina, da je posrijedi neka varka, on se usmjerio ka Allahu, dž. š., i mirno zatražio pomoć od Njega. Štaviše, ponovo je istakao da je ‘‘lijepo strpljenje’’ ono što njemu ostaje. Jakub, a. s., nikada nije gubio nadu. Nadao se čak da će mu Allah, dž. š., uskoro vratiti i Jusufa i njegovog brata.

Osim toga, vjerovati da se u svakom događaju nalazi neki hajir jedna je od istaknutijih odlika mu’mina. Hajir postoji i u tome što su njegova braća povjerovala da je njihov mlađi brat ukrao čašu. Tako su jednostavno bili ubijeđeni u ostavljanje mlađeg brata u Misiru, a Jusufu, a. s., nisu stvarali probleme.

Što se tiče Jakuba, a. s., on je bio svjestan one tajne, odnosno da se sve stvara od strane Allaha, dž. š., i da je hajir za vjernike. Upravo, najpozornija tačka u ajetima je da događaje ne veže materijalnim uzrocima, da ne razmišlja površnom logikom uzrok-rezultat i da kategorično zna da je sve pod kontrolom Allaha, dž. š. I ovaj primjer nam pokazuje da vjernici, bez obzira na sve i ma koliko uvjeti izgledali kao nemogući, nikada ne smiju gubiti nadu u Allaha, dž. š. Uvijek, ispunjeni nadom, trebaju moliti Allaha, dž. š., za pomoć.

Međutim, Jakub, a. s., se nalazi u specifičnoj situaciji. Unatoč tome što zna da je sve ono što ga zadesi stvoreno od strane Allaha, dž. š., on se nije mogao suzdržati od tuge za Jusufom i njegovim bratom. A to je jedno iskušenje za njega. Tako da su mu, u pogledu kur'anskih saopćenja, od tuge za Jusufom oči pobijeljele, odnosno oslijepio je. Što se tiče njegovih sinova, oni ga upozoravaju riječima da će zbog tuge ''teško oboljeti ili umrijeti'':

I okrenu se od njih i reče: "O, Jusufe, tugo moja!" - a oči su mu bile pobijeljele od jada, bio je vrlo potišten. "Allaha nam," - rekoše oni - "ti toliko spominješ Jusufa da ćeš teško oboljeti ili umrijeti!" "Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate" - reče on. (Yusuf, 84-86)

U ovim ajetima se, također, upozorava na činjenicu da tuga može prouzrokovati teška oboljenja. Upravo, u nizu kur’anskih ajeta Allah, dž. š., govori “Ne padajte u očaj”, “Ne budite tužni”. Ukoliko se ne bude pridržavalo ovoj odredbi, negativne konotacije odmah postaju vidljive. Mimo psiholoških utjecaja, tuga izaziva i veoma negativne fiziške devijacije, kao što je modrenje podočnjaka, lice poprima jedno napregnuto stanje, bijeljenje kose, iznurenost tijela...

U nastavku kazivanja govori se o tome kako je Jakub, a. s., otišao sinovima i zatražio da se raspitaju za Jusufa i njegovog brata:

"O, sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost." (Yusuf, 87)

Tačka na koju se ovdje skreće pažnja je činjenica da je Jakub, a. s., bio siguran u to da je Jusuf, a. s., još živ. Jedan od razloga ove sigurnosti može biti jedno posebno znanje kojim je Allah, dž. š., obdario Jakuba, a. s. U pogledu kur’anskih saopćenja Svojim pejgamberima i određenim ljudima Allah, dž. š., na ovaj način daje znanja kao što su izražena moć predosjećaja, vidovitost, mogućnost pravilnog prosuđivanja situacije i mudrost. Zato, je potrebno potčiniti se ovim, znanjem obdarenim, ljudima, vjerovati i povinovati im se.

Druga činjenica koja se naglašava u navedenom ajetu je potreba da vjernici u svim okolnostima budu ispunjeni nadom. Jakub, a. s., nikada nije gubio nadu da će pronaći Jusufa, a. s., i njegovog brata, a svojim sinovima je savjetovao da ne gube nadu u Allahovu milost. Gubiti nadu u Allahovu mislost duhovno je stanje nevjernika, a ne muslimana.

Prepoznavanje Jusufa, A. S., Od Strane Braće

Ponovni susret Jakubovih, a. s., sinova sa Jusufom, a. s., na slijedeći se način saopćava u Kur’anu:

I kad oni iziđoše pred Jusufa, rekoše: "O, upravniče, i nas i čeljad našu pritisla je nevolja; donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i udijeli nam milostinju, jer Allah doista nagrađuje one koji milostinju udjeljuju." (Yusuf, 88)

Veoma je zanimljiv nastup Jusufove braće istaknut na kraju prethodnog ajeta. Nakon što traže da im Jusuf oprosti, oni spominju Allaha, dž. š., i podsjećaju na to da Allah, dž. š., nagrađuje one koji sadaku dijele. To je, nesumnjivo, jedan od pokazatelja njihove dvoličnosti. Unatoč tome što vode jedan život kojim Allah, dž. š., nije zadovoljan i što svojim djelima zaboravljaju na Allaha, dž. š., oni spominju Allaha, dž. š., kada su u pitanju interesi. Diosta, da Allah, dž. š., voli one koji udjeljuju činjenica je koja je saopćena u Kur’anu, i u to nema sumnje. Uza sve to, unatoč tomu što su oni ljudi koji zanemaruju Allahovo zadovoljstvo, oni spominju Allaha, dž. š., jedino kada je u pitanju interes i misle da će tako uspjeti dojmiti ljude od kojih očekuju interes.

Prophet Yusuf (as) revealing his true identity to his brothers

Slika koja ilustrira trenutak kada je Jusuf, a. s., braći otkrivao svoj identitet. Sjećajući se šta su mu u prošlosti učinili, njegova braća su priznali da su pogriješili i da se kaju zbog toga.

U narednom ajetu Jusuf, a. s., je, naspram ovog zahtjeva za pomoći od njegove braće, bez ikakvog obraćanja pažnje na njihove riječi, aludirao na svoj identitet. Tako je osigurao da shvate o kome je riječ:

joseph brothers begging

A Christian picture of the brothers regretting their past deeds.

"A znate li" - upita on - "šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili?" "A da ti nisi, uistinu, Jusuf?" - povikaše oni. - "Da ja sam Jusuf, a ovo je brat moj, Allah nam je milost darovao; ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio - pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine." "Allaha nam," - rekoše oni - "Allah te je nad nama uzvisio, mi smo doista zgriješili." (Yusuf, 89-91)

Kao što se i razumije iz formulacija ajeta, Jusufova braća su u tom trenutku izvršili svojevrstan preračun onoga što su u prošlosti počinili Jusufu, a. s., pokajali su se i priznali da su pogriješili. Ovdje se inzistira na jednoj veoma bitnoj činjenici: opredjeljenje, odabir je posao koji pripada Allahu, dž. š. Ova činjenica se u Kur’anu saopćava slijedećim ajetom: “Gospodar tvoj stvara šta hoće, i On odabira. Oni nemaju pravo birati...” (Al-Qasas, 68)

Što se tiče Jusufa, a. s., on je braći dao slijedeći odgovor:

"Ja vas sada neću koriti", reče - "Allah će vam oprostiti, od milostivih On je najmilostiviji!" (Yusuf, 92)

Kao što se razumije iz prethodnog ajeta, unatoč tome što se nalazio na položaju da ih, ukoliko to želi, može kazniti ili ponijeti se loše prema njima, Jusuf, a. s., svoju braću nije podvrgao nikakvoj istrazi i već je rekao da ih ne kori. Štaviše, od Allaha, dž. š., je zatražio njihov oprost te ih podsjetio na to da je Allah, dž. š., najmilostiji od svih milosnih.

Ovakav stav Jusufa, a. s., veoma je značajan primjer svim vjernicima. Neupućeni ljudi se u ovakvim situacijama ponašaju vođeni logikom osvete. Što se tiče vjernika, oni, kao što se vidi u primjeru Jusufa, a. s., ne jure za ličnim pravima, svjesni su da je oprost djelo kojim je Allah, dž. š., zadovoljan. U skladu ajeta “Ti sa svakim - lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!” (Al-A’raf, 199), oni opraštaju zlodjela i, uzvraćajući dobročinstvom, iskazuju jedan superiorni moral.

Znanje Koje Je Posjedovao Jakub, A. S.

Nakon ovog svog govora, Jusuf, a. s., je dao braći košulju i rekao da je odnesu ocu:

Ovu košulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite, on će progledati, i svu čeljad svoju mi dovedite!" I kada karavana napusti Misir, otac njihov reče: "Ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio." "Allaha nam," - rekoše oni - "ti i sada kao i prije griješiš." (Yusuf, 93-95)

Kao što se vidi iz prethodnih ajeta, njegova porodica misli da, zbog svoje velike žudnje za sinom, Jakub, a. s., griješi. Postoji veoma mudra pouka koja ih je podsjetila na ovu pomisao: nije uvijek ispravno procjenjivanje događaja samo prema uzrocima i njihovom vanjskom izgledu. Allah, dž. š., u Kur’anu spominje djela koja se ponekad vrše posebno datim znanjem. Na primjer, o ovom pitanju se detaljno govori i iznose se o njemu primjeri u kazivanju o onome što su preživljavali Musa, a. s., i učena osoba. (Radi detaljnijih podataka v. Musa, a. s., Harun Yahya, Bosančica-print, februar 2004) Allah, dž. š., je inače saopćio da je i Jakub, a. s., jedan učen rob. Ponašanje koje je iskazivao zbog ovog svog znanja njegova porodica nije mogla shvatiti; pristupom jednim površin-skim uglom promatranja, mislili su da je on u zabludi.

Nakon što je dobio košulju, Jakub, a. s., je svoju porodicu podsjetio na znanje kojim ga je obdario Allah, dž. š.:

A kad glasonoša radosne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda. "Zar vam ne rekoh - reče - "da ja znam od Allaha ono što vi ne znate." (Yusuf, 96)

Kao što se vidi, obistinilo se ono što je Jusuf, a. s., prethodno rekao; kada je košulja stavljena na lice njegovog oca, nestalo je njegove bolesti i on je progledao. Njegov otac je ozdravio. Osim toga, obistinilo se i ono što je Jakub, a. s., rekao. Još prije je osjetio i vidio da će vidjeti Jusufa. To je, nesumnjivo, jedan pokazatelj da su obojica bili robovi obdareni znanjem.

 

6 / total 8
Knjigu “Jusuf (as)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."